"ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" แห่งแรกของไทย

แสดงความคิดเห็น

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

พื้นที่ 7 ไร่ ในตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถูกแปรสภาพให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน หรือ ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย แปลงสาธิตการเกษตร ทั้ง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งผู้พิการสามารถทำเองได้ เพาะปลูกระยะสั้น ให้ผลผลิตเร็ว และให้ราคาผลผลิตที่ดี โดยเกิดขึ้นจากแนวคิดของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่ตั้งใจให้ศูนย์นี้เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ

นายประทิน แก้วเจริญ ชาวจังหวัดเชียงราย พิการเดินไม่ได้กว่า 12 ปี และไม่มีอาชีพ ได้สนใจสมัครเข้าเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นสุดการฝึกจะนำอาชีพนี้ ไปต่อยอดที่บ้าน เช่นเดียวกับ นายวินัส เป็นใย ชาวลำปาง พิการสูญเสียมือจากเครื่องจักรกลบดทับ นานนับ 10 ปี เลือกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำหัวเชื้อเห็ด ก้อนเห็ด การดูแล รวมถึง การแปรรูปเห็ด พร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงชีพและลดภาระครอบครัว

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ โดยร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร มีเป้าหมายสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้อย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ

และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ ได้เปิดตลาดนัด “ยิ้มสู้” พร้อมตราสินค้า "ยิ้มสู้" เป็นศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของผู้พิการ ซึ่งในอนาคตวางแผนเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอาชีพ และผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาค และเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นๆ นำไปใช้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการได้อย่างยั่งยืน

แปลงสาธิตการเกษตร การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

การปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโพนิกส์

ตลาดนัด “ยิ้มสู้” พร้อมตราสินค้า "ยิ้มสู้" เป็นศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของผู้พิการ

ขอบคุณ... http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=135253&t=news_special

ที่มา: tnnthailand.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 18/04/2560 เวลา 10:32:16 ดูภาพสไลด์โชว์ "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" แห่งแรกของไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ พื้นที่ 7 ไร่ ในตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถูกแปรสภาพให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน หรือ ศูนย์ฝึกอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ ประกอบด้วย แปลงสาธิตการเกษตร ทั้ง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งผู้พิการสามารถทำเองได้ เพาะปลูกระยะสั้น ให้ผลผลิตเร็ว และให้ราคาผลผลิตที่ดี โดยเกิดขึ้นจากแนวคิดของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ที่ตั้งใจให้ศูนย์นี้เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ นายประทิน แก้วเจริญ ชาวจังหวัดเชียงราย พิการเดินไม่ได้กว่า 12 ปี และไม่มีอาชีพ ได้สนใจสมัครเข้าเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อสิ้นสุดการฝึกจะนำอาชีพนี้ ไปต่อยอดที่บ้าน เช่นเดียวกับ นายวินัส เป็นใย ชาวลำปาง พิการสูญเสียมือจากเครื่องจักรกลบดทับ นานนับ 10 ปี เลือกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำหัวเชื้อเห็ด ก้อนเห็ด การดูแล รวมถึง การแปรรูปเห็ด พร้อมที่จะนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงชีพและลดภาระครอบครัว นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการ โดยร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร มีเป้าหมายสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้อย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างอาชีพให้ผู้พิการ ได้เปิดตลาดนัด “ยิ้มสู้” พร้อมตราสินค้า "ยิ้มสู้" เป็นศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของผู้พิการ ซึ่งในอนาคตวางแผนเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอาชีพ และผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาค และเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นๆ นำไปใช้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการได้อย่างยั่งยืน แปลงสาธิตการเกษตร การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโพนิกส์ ตลาดนัด “ยิ้มสู้” พร้อมตราสินค้า "ยิ้มสู้" เป็นศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของผู้พิการ ขอบคุณ... http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=135253&t=news_special

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...