SMART JOB CENTER ช่วยคนไทยหางานทุกกลุ่มทุกวัย

แสดงความคิดเห็น

กัลยา ปันเป็ง หรือหมวย อายุ 29 ปี เป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง พฤศจิกายน 2559 มีผู้สมัครงาน 618,477 คน บรรจุงาน 396,529 คน

“แม้เราจะเป็นคนพิการ แต่ได้งานทำหลังจากลงทะเบียนกับศูนย์สมาร์ท จ๊อบ ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะ ที่สามารถหางานทำได้ รู้สึกมีความสุข ดีใจ และจำทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและคนอื่นต่อไปค่ะ” กัลยา ปันเป็ง หรือหมวย อายุ 29 ปี เป็นผู้พิการหลังจากถูกรถชนเมื่ออายุ 10 ขวบ จนต้องตัดขาขวา ทุกวันนี้เธอใส่ขาเทียม และได้งานทำเป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center ตั้งอยู่ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง มาประมาณ 2 เดือนแล้ว

ก่อนหน้านี้ กัลยา เรียนจบ ป.ตรี คณะบริหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก ม.เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ แล้วไปทำงานที่บ้านเกิด จ.ตาก เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลมีศูนย์ฯ นี้ จึงได้ลงทะเบียนสมัครงานทางระบบเวบไซท์ของศูนย์ กระทั่งนายจ้างที่เรียกมาสัมภาษณ์และให้ทำงานคือ ศูนย์ฯ แห่งนี้เอง ด้วยเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีหน้าที่จัดหางานให้กับคนพิการที่มาสมัครงานกับศูนย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน และจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับคนพิการประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่เธอรัก และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ศิริพร อิ่มทั่ว อายุ 61 ปี อดีตข้าราชการ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่เพิ่งเกษียณอายุงาน กล่าวว่า ได้มาสมัครงานกับศูนย์ฯ เพราะอยู่บ้านเฉย ๆ รู้สึกเหงา เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำ และมีการเปิดรับสมัครงานที่ศูนย์ฯแห่งนี้ จึงมาสมัครงาน โดยทางครอบครัวก็สนับสนุน เพราะเห็นว่ายังมีเรี่ยวแรง และความสามารถในการทำงานได้อยู่

“ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center จัดตั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยแรงงานไทยจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพ มีงานทำที่ดี มีรายได้มั่นคง โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการจ้างงานในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ผ่านบริการส่งเสริมการมีงานทำแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะการแนวอาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน” สิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ สามารถใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต http://www.doe.go.th/smartjob (ขนาดไฟล์: 0 ) ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือทาง Smart Phone ที่ Smartjob Mobile App ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง พฤศจิกายน 2559 มีผู้สมัครงาน 618,477 คน บรรจุงาน 396,529 คน ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 89,199,812,292 บาท สำหรับปี 2560 จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมตำแหน่งงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

นอกจากนี้คนพิการ สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยื่นขอสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/smartjob (ขนาดไฟล์: 0 ) และที่สำคัญจะได้จัดทำระบบงานและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้คนหางานได้งานที่ตรงตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของตนเอง และนายจ้างได้คนทำงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ทำให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ทั้งนี้สถานการณ์การมีงานทำในปี 2560 ด้วย ว่า ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา กกจ. ได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจากนายจ้างและสถานประกอบการ 32,728 อัตรา โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 13,499 อัตรา การขายปลีก-ขายส่ง ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 2,338 อัตรา ส่วนอาชีพที่ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่งานพื้นฐานแรงงานทั่วไป และแรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการ พนักงานขาย เสมียน เจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันอัตราว่างงานมีไม่มาก แต่ที่ยังมีคนว่างงาน ส่วนหนึ่งเพราะจบมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด กกจ. ได้วิเคราะห์ทิศทางอาชีพในปี 2558 – 2562 พบว่า อาชีพที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ นักบำบัดด้านการฟังและการพูด นักกายภาพบำบัด ครูสอนขับรถ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ และแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/edu-health/256358

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 18/01/2560 เวลา 10:03:34 ดูภาพสไลด์โชว์ SMART JOB CENTER ช่วยคนไทยหางานทุกกลุ่มทุกวัย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กัลยา ปันเป็ง หรือหมวย อายุ 29 ปี เป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง พฤศจิกายน 2559 มีผู้สมัครงาน 618,477 คน บรรจุงาน 396,529 คน “แม้เราจะเป็นคนพิการ แต่ได้งานทำหลังจากลงทะเบียนกับศูนย์สมาร์ท จ๊อบ ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะ ที่สามารถหางานทำได้ รู้สึกมีความสุข ดีใจ และจำทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและคนอื่นต่อไปค่ะ” กัลยา ปันเป็ง หรือหมวย อายุ 29 ปี เป็นผู้พิการหลังจากถูกรถชนเมื่ออายุ 10 ขวบ จนต้องตัดขาขวา ทุกวันนี้เธอใส่ขาเทียม และได้งานทำเป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center ตั้งอยู่ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง มาประมาณ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ กัลยา เรียนจบ ป.ตรี คณะบริหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก ม.เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ แล้วไปทำงานที่บ้านเกิด จ.ตาก เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลมีศูนย์ฯ นี้ จึงได้ลงทะเบียนสมัครงานทางระบบเวบไซท์ของศูนย์ กระทั่งนายจ้างที่เรียกมาสัมภาษณ์และให้ทำงานคือ ศูนย์ฯ แห่งนี้เอง ด้วยเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีหน้าที่จัดหางานให้กับคนพิการที่มาสมัครงานกับศูนย์ ตั้งแต่การลงทะเบียน และจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับคนพิการประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่เธอรัก และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ศิริพร อิ่มทั่ว อายุ 61 ปี อดีตข้าราชการ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่เพิ่งเกษียณอายุงาน กล่าวว่า ได้มาสมัครงานกับศูนย์ฯ เพราะอยู่บ้านเฉย ๆ รู้สึกเหงา เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำ และมีการเปิดรับสมัครงานที่ศูนย์ฯแห่งนี้ จึงมาสมัครงาน โดยทางครอบครัวก็สนับสนุน เพราะเห็นว่ายังมีเรี่ยวแรง และความสามารถในการทำงานได้อยู่ “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center จัดตั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยแรงงานไทยจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพ มีงานทำที่ดี มีรายได้มั่นคง โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการจ้างงานในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ผ่านบริการส่งเสริมการมีงานทำแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะการแนวอาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน” สิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าว นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ สามารถใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต http://www.doe.go.th/smartjob ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือทาง Smart Phone ที่ Smartjob Mobile App ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง พฤศจิกายน 2559 มีผู้สมัครงาน 618,477 คน บรรจุงาน 396,529 คน ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 89,199,812,292 บาท สำหรับปี 2560 จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมตำแหน่งงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน นอกจากนี้คนพิการ สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยื่นขอสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/smartjob และที่สำคัญจะได้จัดทำระบบงานและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้คนหางานได้งานที่ตรงตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของตนเอง และนายจ้างได้คนทำงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ทำให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ทั้งนี้สถานการณ์การมีงานทำในปี 2560 ด้วย ว่า ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา กกจ. ได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจากนายจ้างและสถานประกอบการ 32,728 อัตรา โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 13,499 อัตรา การขายปลีก-ขายส่ง ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 2,338 อัตรา ส่วนอาชีพที่ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่งานพื้นฐานแรงงานทั่วไป และแรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการ พนักงานขาย เสมียน เจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอัตราว่างงานมีไม่มาก แต่ที่ยังมีคนว่างงาน ส่วนหนึ่งเพราะจบมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด กกจ. ได้วิเคราะห์ทิศทางอาชีพในปี 2558 – 2562 พบว่า อาชีพที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ นักบำบัดด้านการฟังและการพูด นักกายภาพบำบัด ครูสอนขับรถ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ และแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/edu-health/256358

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...