ปี 60 เร่งจ้างงานคนพิการเพิ่มอีก 10,000 คน พร้อมแก้ กม.ปลดล็อกจ้างงาน “คนแก่”

แสดงความคิดเห็น

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานเร่งเพิ่มการจ้างงานคนพิการปี 60 อีก 10,000 คน พร้อมแก้กฎหมายเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุให้สอดคล้องระบบราชการ สถานประกอบการ และอาชีพอิสระ พร้อมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามงานแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการจ้างงานคนพิการในปี 2558 ว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในปี2560ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อีก10,000คนต่อไปได้

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวว่า สำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุเมื่อปี 2558 กรมการจัดหางานได้ขับเคลื่อนโดยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลทะเบียน สำหรับปีนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม กำลังแก้ไขกฎหมายโดยคณะกรรมการร่างกฎหมายเพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาทิ การกำหนดอายุเกษียณ การกำหนดค่าจ้างสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมายบำนาญชราภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเป็นระบบในการส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้น ทั้งในระบบราชการโดยการเพิ่มพนักงานราชการเชี่ยวชาญ กรรมการที่ปรึกษา การจ้างงานต่อเนื่องในสถานประกอบการ ส่วนแนวโน้มอาชีพอิสระของผู้สูงอายุนั้นจะเน้นการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานให้มากขึ้น

“การจัดทำแผนปฏิบัติการการจ้างงานแรงงานนอกระบบนั้น จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เพื่อรวบรวมแผนการจ้างงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบร่วมกันด้วย โดยมองถึงการวางแผนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ซึ่งจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 3เดือน”ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์หางานทำ ทั้งผู้พิการ และผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อาคารกระทรวงแรงงาน 3 ชั้น ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000110112 (ขนาดไฟล์: 138)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 9/11/2559 เวลา 21:24:32 ดูภาพสไลด์โชว์ ปี 60 เร่งจ้างงานคนพิการเพิ่มอีก 10,000 คน พร้อมแก้ กม.ปลดล็อกจ้างงาน “คนแก่”

1 คมสัน 9/11/2559 21:24:32

ลาสุดรัฐบาลเขาส่งเสริมให้รับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วเข้าทำงานได้โดยสามรถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่าของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ถ้าใครยังกำหนดอายุอยู่อีกถือว่ากีดกันได้ไหมครับ ถ้าไม่ให้ผู้สูงอายุทำงานอีกหน่อยสังคมจะเต็มไปด้วยคนสูงอายุที่ว่างงาน

2 สมชาย 7/11/2559 12:37:14

ไม่ควรกำหนดอายุเขานะครับ เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ได้ช่วยเขาเลยแถมไปจำกัดสิทธิ์เขาอีกต่างหาก เขาไม่มีโอกาสเลือกเหมือนคนปกตินะครับ

3 สิทธิ 4/11/2559 18:41:03

ขอสนับสนุนความคิดปลดล้อคอายุครับเยี่ยมมาก

4 สิทธิ 4/11/2559 18:37:43

ฝากแก้ระเบียบการกำหนดอายุผู้เข้าเรียนอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการด้วยครับอายุเกิน45ปีเขาไม่รับฝึกอาฃีพให้ถามว่าคน46ปีกินข้าวไหมถ้า90ยังไม่ตายจะอยู่อย่างไรถ้าเขาเรียนได้ทำงานได้ควรให้โอการสเขานะครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานเร่งเพิ่มการจ้างงานคนพิการปี 60 อีก 10,000 คน พร้อมแก้กฎหมายเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุให้สอดคล้องระบบราชการ สถานประกอบการ และอาชีพอิสระ พร้อมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามงานแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานสูงอายุ ว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการจ้างงานคนพิการในปี 2558 ว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในปี2560ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อีก10,000คนต่อไปได้ ม.ล.ปุณฑริก กล่าวว่า สำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุเมื่อปี 2558 กรมการจัดหางานได้ขับเคลื่อนโดยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลทะเบียน สำหรับปีนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม กำลังแก้ไขกฎหมายโดยคณะกรรมการร่างกฎหมายเพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาทิ การกำหนดอายุเกษียณ การกำหนดค่าจ้างสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมายบำนาญชราภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเป็นระบบในการส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้น ทั้งในระบบราชการโดยการเพิ่มพนักงานราชการเชี่ยวชาญ กรรมการที่ปรึกษา การจ้างงานต่อเนื่องในสถานประกอบการ ส่วนแนวโน้มอาชีพอิสระของผู้สูงอายุนั้นจะเน้นการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานให้มากขึ้น “การจัดทำแผนปฏิบัติการการจ้างงานแรงงานนอกระบบนั้น จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เพื่อรวบรวมแผนการจ้างงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบร่วมกันด้วย โดยมองถึงการวางแผนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ซึ่งจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 3เดือน”ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวในตอนท้าย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์หางานทำ ทั้งผู้พิการ และผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) อาคารกระทรวงแรงงาน 3 ชั้น ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000110112

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...