ตราดเสริมอาชีพผู้พิการ-ผู้สูงอายุเพาะเห็ดฟาง

แสดงความคิดเห็น

ตราดเสริมอาชีพผู้พิการ-ผู้สูงอายุเพาะเห็ดฟาง

ตราดจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นายสมชาย กิมสร้อย รองนายกเทศบาลตำบลหาดเล็ก เป็นประธานทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยมี น.ส.ญานิน ไชยสิทธิ์ นักพัฒนาชุม กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า มีน.ส.จินตนา ศิลาอาสน์ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านหนองคันทรง มาเป็นวิทยากรให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหาดเล็กกว่า 30 คน ด้าน นายสมชาย กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ในยุคที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลายหน่วยงานกำลังหาแนวทางเตรียมรับมือกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศ นอกจากด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจเป็นอีกมิติ ที่ผู้สูงวัย รวมถึงผู้พิการต้องการการดูแลอย่างจริงจัง ทางเทศบาลตำบลหาดเล็กจึงได้เล็งเห็นบุคคลกลุ่มนี้ว่า

ต้องมีรายได้อย่างน้อยเพียงพอ สำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานปัจจุบันผู้สูงอายุผู้พิการประเทศไทยจำนวนมากยังครองชีพอยู่ด้วยการรับเบี้ยยังชีพรายเดือน จากรัฐบาลและมีรายได้เสริมอีกส่วนจากลูกหลานซึ่งยังไม่เพียงพอทำให้ผู้พิการจะต้องพึ่งพา ตัวเองมากขึ้น ด้วยการฝึกอาชีพให้สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น โดยการเพาะเห็ดฟางด้วยวิธีนี้จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเหมาะกับผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วย นางจินตนา ระบุว่า การเพาะเห็ดด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ง่าย นอกจากนี้เห็ดฟางยังเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้ง สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนได้ ทำประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เก็บผลผลิตได้แล้ว ซึ่งจะนำไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ดอกเห็ดอย่างเล็กกิโลกรัมละ 50 บาท ตามราคาตามท้องตลาดทั่วไป

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=723489

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 24/08/2559 เวลา 11:30:21 ดูภาพสไลด์โชว์ ตราดเสริมอาชีพผู้พิการ-ผู้สูงอายุเพาะเห็ดฟาง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราดเสริมอาชีพผู้พิการ-ผู้สูงอายุเพาะเห็ดฟาง ตราดจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นายสมชาย กิมสร้อย รองนายกเทศบาลตำบลหาดเล็ก เป็นประธานทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยมี น.ส.ญานิน ไชยสิทธิ์ นักพัฒนาชุม กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า มีน.ส.จินตนา ศิลาอาสน์ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านหนองคันทรง มาเป็นวิทยากรให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหาดเล็กกว่า 30 คน ด้าน นายสมชาย กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ในยุคที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลายหน่วยงานกำลังหาแนวทางเตรียมรับมือกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศ นอกจากด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจเป็นอีกมิติ ที่ผู้สูงวัย รวมถึงผู้พิการต้องการการดูแลอย่างจริงจัง ทางเทศบาลตำบลหาดเล็กจึงได้เล็งเห็นบุคคลกลุ่มนี้ว่า ต้องมีรายได้อย่างน้อยเพียงพอ สำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานปัจจุบันผู้สูงอายุผู้พิการประเทศไทยจำนวนมากยังครองชีพอยู่ด้วยการรับเบี้ยยังชีพรายเดือน จากรัฐบาลและมีรายได้เสริมอีกส่วนจากลูกหลานซึ่งยังไม่เพียงพอทำให้ผู้พิการจะต้องพึ่งพา ตัวเองมากขึ้น ด้วยการฝึกอาชีพให้สามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น โดยการเพาะเห็ดฟางด้วยวิธีนี้จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเหมาะกับผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วย นางจินตนา ระบุว่า การเพาะเห็ดด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ง่าย นอกจากนี้เห็ดฟางยังเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้ง สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนได้ ทำประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เก็บผลผลิตได้แล้ว ซึ่งจะนำไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ดอกเห็ดอย่างเล็กกิโลกรัมละ 50 บาท ตามราคาตามท้องตลาดทั่วไป ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=723489

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...