สอศ.หารือรับผู้พิการทำงาน-เจ้าของSME

แสดงความคิดเห็น

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลักเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมอบการบ้านให้ทุกองค์กรหลักดังนี้ คือ

1. ทำอย่างไรถึงจะผลิตครูสายการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง

2. ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้พิการมีอาชีพที่มั่นคง

3. ทำอย่างไรให้ผู้พิการวัยเรียนทั่วประเทศที่มีอยู่เกือบ 1 ล้านคน ได้มีโอกาสได้เรียนมากขึ้น และ

4. ทำอย่างไรให้ผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบ อาชีพได้

"โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอว่าจะประสานกับสถานประกอบการรายใหญ่รับผู้พิการเข้าไปทำงาน ส่วนผู้พิการที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง สอศ.จะส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเอสเอ็มอี" นายชัยพฤกษ์กล่าว : ข่าวมติชนรายวัน

ขอบคุณ... http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33700&Key=hotnews

กระทรวงศึกษาธิการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 16/08/2556 เวลา 04:01:37

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลักเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมอบการบ้านให้ทุกองค์กรหลักดังนี้ คือ 1. ทำอย่างไรถึงจะผลิตครูสายการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง 2. ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้พิการมีอาชีพที่มั่นคง 3. ทำอย่างไรให้ผู้พิการวัยเรียนทั่วประเทศที่มีอยู่เกือบ 1 ล้านคน ได้มีโอกาสได้เรียนมากขึ้น และ 4. ทำอย่างไรให้ผู้พิการที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบ อาชีพได้ "โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอว่าจะประสานกับสถานประกอบการรายใหญ่รับผู้พิการเข้าไปทำงาน ส่วนผู้พิการที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง สอศ.จะส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเอสเอ็มอี" นายชัยพฤกษ์กล่าว : ข่าวมติชนรายวัน ขอบคุณ... http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33700&Key=hotnews กระทรวงศึกษาธิการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...