เชิญ...คนพิการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข

แสดงความคิดเห็น

กรมการจัดหางาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการจัดโครงการ “นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า โดนอีเดน (ชั้น3) ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่คนพิการที่ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงานได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง

ขอบคุณ...กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.56

ที่มา: กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 9/08/2556 เวลา 08:03:33 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญ...คนพิการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมการจัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการจัดโครงการ “นัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า โดนอีเดน (ชั้น3) ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่คนพิการที่ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงานได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ขอบคุณ...กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...