สมาคมคนตาบอดฯ เร่งผลักดันหมอนวดคนตาบอดไทยไปทำงานที่จีน

แสดงความคิดเห็น

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เร่งผลักดันหมอนวดคนตาบอดไทยไปทำงานที่จีน พร้อมฝึกอบรมทักษะด้านภาษารองรับประชาคมอาเซียน

จ.ส.ต.กมล นราภักดิ์ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพการนวดแผนไทยมากถึงกว่า 3,000 คน โดยในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกที่ได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพเกือบ 50 คน ซึ่งขณะนี้ได้ประสานไปยังกรมการจัดหางาน เสนอทางการจีนขอให้เปิดรับหมอนวดคนตาบอดไทยไปทำงานที่จีนมากขึ้นเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการเผยแพร่วิชาการนวดแผนไทย โดยขณะนี้หมอนวดคนตาบอดไทย ได้รับการยอมรับอย่างมากจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพราะฝีมือการนวดไม่แพ้คนปกติ หากทางการจีนตอบรับเมื่อใด ทางสมาคมคนตาบอดฯ พร้อมที่จะคัดเลือกหมอนวดคนตาบอดไทยส่งไปทำงานได้ทันที และในอนาคตสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยังมีแผนจัดฝึกอบรมทักษะด้านภาษาให้กับหมอนวดคนตาบอดไทยด้วยเพื่อสามารถสื่อ สารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้ในโอกาสที่ไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ขอบคุณ... http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNOHT5608020020002

NNTสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ส.ค.56

ที่มา: NNTสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 4/08/2556 เวลา 03:14:19

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เร่งผลักดันหมอนวดคนตาบอดไทยไปทำงานที่จีน พร้อมฝึกอบรมทักษะด้านภาษารองรับประชาคมอาเซียน จ.ส.ต.กมล นราภักดิ์ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพการนวดแผนไทยมากถึงกว่า 3,000 คน โดยในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกที่ได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพเกือบ 50 คน ซึ่งขณะนี้ได้ประสานไปยังกรมการจัดหางาน เสนอทางการจีนขอให้เปิดรับหมอนวดคนตาบอดไทยไปทำงานที่จีนมากขึ้นเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการเผยแพร่วิชาการนวดแผนไทย โดยขณะนี้หมอนวดคนตาบอดไทย ได้รับการยอมรับอย่างมากจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพราะฝีมือการนวดไม่แพ้คนปกติ หากทางการจีนตอบรับเมื่อใด ทางสมาคมคนตาบอดฯ พร้อมที่จะคัดเลือกหมอนวดคนตาบอดไทยส่งไปทำงานได้ทันที และในอนาคตสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยังมีแผนจัดฝึกอบรมทักษะด้านภาษาให้กับหมอนวดคนตาบอดไทยด้วยเพื่อสามารถสื่อ สารกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติได้ในโอกาสที่ไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ขอบคุณ... http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNOHT5608020020002 NNTสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...