ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

แสดงความคิดเห็น

คนพิการรทางการเคลื่อนไหวนั่งรถเข็นกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์

นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 ทางศูนย์ฯ จะเปิดรับสมัครคนพิการรทางการเคลื่อนไหว แขน ขา ลำตัว เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 14-40 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่พิการทางสมองและสติปัญญาพัฒนาการช้า ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง โรคลมชัก โรคติดต่ออันตราย จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ โดยศูนย์ ฯ ได้เปิดรับสมัคร 4 แผนก จำนวน 100 คน คือ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปหัตถกรรม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 1 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2556 และจะพิจารณาคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2556 และให้มารายงานตัวเข้าเรียนในเดือนตุลาคม 2556

ทางศูนย์ ฯ จะเน้นคนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เน้นการฝึกอาชีพ และบริการจัดหางาน หากคนพิการที่สนใจจะเข้ารับหารฝึกอาชีพดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานเอกสาร คือ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตร , รูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว จำนวน 2 รูปและรูปถ่ายเต็มตัวขนาดโปสการ์ดที่เห็นลักษณธความพิการ 1 รูป ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5310-4144 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130424133146

ที่มา: ส.ปชส.ลำปางออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 25/04/2556 เวลา 02:55:43 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คนพิการรทางการเคลื่อนไหวนั่งรถเข็นกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2557 ทางศูนย์ฯ จะเปิดรับสมัครคนพิการรทางการเคลื่อนไหว แขน ขา ลำตัว เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 14-40 ปี สัญชาติไทย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่พิการทางสมองและสติปัญญาพัฒนาการช้า ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง โรคลมชัก โรคติดต่ออันตราย จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ โดยศูนย์ ฯ ได้เปิดรับสมัคร 4 แผนก จำนวน 100 คน คือ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปหัตถกรรม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 1 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2556 และจะพิจารณาคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2556 และให้มารายงานตัวเข้าเรียนในเดือนตุลาคม 2556 ทางศูนย์ ฯ จะเน้นคนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เน้นการฝึกอาชีพ และบริการจัดหางาน หากคนพิการที่สนใจจะเข้ารับหารฝึกอาชีพดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานเอกสาร คือ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน , ใบรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตร , รูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว จำนวน 2 รูปและรูปถ่ายเต็มตัวขนาดโปสการ์ดที่เห็นลักษณธความพิการ 1 รูป ได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5310-4144 ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณ… http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130424133146

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...