พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง

แสดงความคิดเห็น

ภาพหมู่ ช่างเชื่อมพิการหูหนวกแสดงภาษามือ คำว่า รัก

ผลงานวิจัย...รูปแบบการพัฒนาคนหูหนวกเพื่อการประกอบอาชีพช่างอุตสาหกรรม...ของนาตยา แก้วใส นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคนหูหนวกให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมช่างเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้วยรายได้ที่ไม่จำกัด เนื่องจากปัจจุบันแรงงานด้านช่างเชื่อมขาดแคลนเป็นจำนวนมาก โดยผลงานวิจัยพบว่าคนหูหนวกสามารถเป็นช่างเชื่อมที่ดีได้หากได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบ

ที่มา: คมชัดลึกรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 30/03/2556 เวลา 01:44:53 ดูภาพสไลด์โชว์ พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพหมู่ ช่างเชื่อมพิการหูหนวกแสดงภาษามือ คำว่า รัก ผลงานวิจัย...รูปแบบการพัฒนาคนหูหนวกเพื่อการประกอบอาชีพช่างอุตสาหกรรม...ของนาตยา แก้วใส นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคนหูหนวกให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมช่างเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพด้วยรายได้ที่ไม่จำกัด เนื่องจากปัจจุบันแรงงานด้านช่างเชื่อมขาดแคลนเป็นจำนวนมาก โดยผลงานวิจัยพบว่าคนหูหนวกสามารถเป็นช่างเชื่อมที่ดีได้หากได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...