ฝึกเด็กพิเศษเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ

แสดงความคิดเห็น

ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล น้องสาธิตการตำส้มตำ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2556 ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ร่วมกับ นายประเสริฐ ไชยมหาวัน ประธานกรรมการสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านการศึกษาประจำปี 2555 และมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับครูและผู้ให้การช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กพิการทางสมอง หรือเด็กพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากพิธีมอบรางวัล ยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัดปัญญานุกูล โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิการทางสมอง หรือเด็กพิเศษ นายกมล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการให้รางวัลกับครูที่ทุ่มเทแรงกายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กพิการทางสมอง หรือเด็กพิเศษ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง จึงต้องฝึกและสอนวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในประจำวันได้ โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น และได้จัดกิจกรรมตลาดนัดปัญญานุกูล เพื่อให้นักเรียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนผลิตขึ้น ซึ่งเป็นการผลักดันและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และเพื่อเลี้ยงชีพได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

น้องๆ ฝึกอาชีพวิธีการใช้จักรเย็บผ้าไฟฟ้า นายกมล กล่าวต่อว่า นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นเด็กทีมีปัญหาทางด้านสมอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ปกครองของเด็กที่ดูแลเองจะให้การช่วยเหลือเด็กในทุกด้านโดยลืมไปว่าหากในอนาคตผู้ปกครองได้ล้มหายตายจากไปแล้ว เด็กก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเหตุนี้เองทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนในการสร้างอาชีพ โดยการให้นักเรียนฝึกฝนวิชาชีพ ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน โดยในช่วงแรกนั้น ทางโรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนได้ลองเรียนรู้ในทุกๆด้าน และสังเกตุความสนใจของเด็กเอง หากพบว่าเด็กสนใจในด้านใดก็จะให้ครูแยกออกมาฝึกฝนด้านนั้น จนสามารถนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เพื่อให้เด็กจบออกไปสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม"

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/education/189262 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 9/03/2556 เวลา 02:55:50 ดูภาพสไลด์โชว์ ฝึกเด็กพิเศษเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล น้องสาธิตการตำส้มตำ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2556 ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ร่วมกับ นายประเสริฐ ไชยมหาวัน ประธานกรรมการสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดบ้านการศึกษาประจำปี 2555 และมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับครูและผู้ให้การช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กพิการทางสมอง หรือเด็กพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากพิธีมอบรางวัล ยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัดปัญญานุกูล โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิการทางสมอง หรือเด็กพิเศษ นายกมล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการให้รางวัลกับครูที่ทุ่มเทแรงกายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กพิการทางสมอง หรือเด็กพิเศษ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง จึงต้องฝึกและสอนวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในประจำวันได้ โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น และได้จัดกิจกรรมตลาดนัดปัญญานุกูล เพื่อให้นักเรียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนผลิตขึ้น ซึ่งเป็นการผลักดันและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และเพื่อเลี้ยงชีพได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว น้องๆ ฝึกอาชีพวิธีการใช้จักรเย็บผ้าไฟฟ้า นายกมล กล่าวต่อว่า นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นเด็กทีมีปัญหาทางด้านสมอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ปกครองของเด็กที่ดูแลเองจะให้การช่วยเหลือเด็กในทุกด้านโดยลืมไปว่าหากในอนาคตผู้ปกครองได้ล้มหายตายจากไปแล้ว เด็กก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเหตุนี้เองทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนในการสร้างอาชีพ โดยการให้นักเรียนฝึกฝนวิชาชีพ ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน โดยในช่วงแรกนั้น ทางโรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนได้ลองเรียนรู้ในทุกๆด้าน และสังเกตุความสนใจของเด็กเอง หากพบว่าเด็กสนใจในด้านใดก็จะให้ครูแยกออกมาฝึกฝนด้านนั้น จนสามารถนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เพื่อให้เด็กจบออกไปสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม" ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/education/189262

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...