ผู้พิการเผยอินเทอร์เน็ตช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้

ดีแทค มุ่งมั่นสร้างเสริมความเท่าเทียม เสริมศักยภาพของมนุษย์ ช่วยผู้พิการให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านแพคเกจพิเศษทั้งเติมเงินและรายเดือน

ดีแทค มุ่งมั่นสร้างเสริมความเท่าเทียม เสริมศักยภาพของมนุษย์ ช่วยผู้พิการให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านแพคเกจพิเศษทั้งเติมเงินและรายเดือน

นายภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าอินเทอร์เน็ตคือ โอกาสที่ส่งเสริมความเท่าเทียม เสริมศักยภาพของมนุษย์อย่างแท้จริง ทำให้ผู้พิการดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองและลดการพึ่งพา ดังนั้น การลดอุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยการลดราคาและเพิ่มสิทธิพิเศษจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อมิติทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่ผ่านมา ดีแทคยึดถือหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ (non-discremination) เป็นฐานคิดในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน จากนโยบายเพิ่มสิทธิพิเศษให้แก่ผู้พิการสำหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือนั้น ดีแทคคาดหวังว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อีกระดับ ลดภาระ ส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น และสร้างเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ในสังคม

อักษรเบลล์ สำหรับคนพิการตาบอด

นางฉวีวรรณ แซ่ก๊วย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวระดับ 4 บอกถึงประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของเธอและผู้พิการคนอื่นๆ ว่า ชีวิตดีขึ้นมาก เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยขึ้น ผ่านจอสมาร์ทโฟน ให้สื่อสารกับเพื่อนและ ญาติได้แค่ปลายนิ้วสัมผัส เหมือนย่อโลกให้คนเราอยู่ใกล้กันมากขึ้น สร้างความเท่าเทียมในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เทียบเท่ากับคนปกติ เช่น การเดินทาง เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชั่นก็เรียกรถมารับถึงหน้าบ้านได้แล้ว ขณะที่เมื่อก่อนต้องวานให้คนอื่นออกไปเรียกแท็กซี่ให้ ซึ่งถือเป็นการลดการพึ่งพาผู้อื่น ทำให้ผู้พิการสามารถดำเนินชีวิตในเหมือนคนปกติ ปรับความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

เพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ดีแทค ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพิ่มโบนัสมูลค่า 10% ของการเติมเงินแต่ละครั้งสำหรับลูกค้าในระบบเติมเงินและส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าในระบบรายเดือน โดยผู้พิการสามารถขอรับสิทธิได้ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/it/588729

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 1/08/2560 เวลา 10:57:17 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้พิการเผยอินเทอร์เน็ตช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้