เชสเตอร์จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำใจ สู่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด นำโดย นางนัดดาวดี สุวรรณนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ เชสเตอร์ฟู้ด ร่วมทำกิจกรรมสันทนาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ เยาวชนผู้พิการทางสายตา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ "เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ" ซึ่งเชสเตอร์ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในโอกาสนี้ เชสเตอร์ยังได้ มอบเงิน 100,000 บาทเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาสในสังคม ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2686687

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 1/08/2560 เวลา 10:50:40 ดูภาพสไลด์โชว์ เชสเตอร์จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำใจ สู่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย