คนพิการปลูกป่าตามรอยพระราชา

แสดงความคิดเห็น

คนพิการจังหวัดตากปลูกป่าตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9

คนพิการจังหวัดตากปลูกป่าตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีปลูกป่าตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ณ ท้ายบ้านแม่หละ หมู่ที่ 2 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูนสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง กล่าวต้อนรับ และรายงาน ซึ่งอำเภอท่าสองยาง มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 461 คน จาก 16,379 คน ของคนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับจังหวัดตาก การปลูกป่าครั้งนี้ มีกลุ่มคนพิการอำเภอท่าสองยาง ทหาร ฝ่ายปกครอง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมด กว่า 500 คน ช่วยกันปลูกป่า

นายสมชาย กล่าวว่า เป็นการพิสูจน์ว่า คนพิการสามารถทำอะไรก็ได้ ที่คนอื่นเขาทำกัน งานปลูกป่า ตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้รับการสนับสนุน จากบริษัทสยามแม็กโคร จำกัด มหาชน ตามมาตรา 34 , 35 ของพรบ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถทำงานได้ แต่ขาดโอกาสเท่านั้น และกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้านนางสุปรียา สีสุขดี รองผู้อำนวยการ บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทสยามแม็กโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทมีสาขาอยู่ที่อำเภอแม่สอด ด้วย และมีนโยบายส่งเสริมคนพิการ ให้มีงานทำ สร้างคุณภาพชีวิต และนอกจากการจ้างานปลูกป่าแล้ว ยังสนับสนุน การเปิดร้านค้าชุมชน ชื่อ ฮักแม่หละช็อปด้วย สำหรับโครงการดังกล่าว มีประชาชนในพื้นที่ ต.แม่หละ 7 ราย ยอมสละที่ดินทำกิน ให้โครงการนี้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ ทั้งหมด 40 ไร่ ซึ่งจะมีทั้งการปลูกป่า และไม้ผลต่างๆด้วย จากนั้นก็จะเริ่มขยายออกไป

ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378552511/

ที่มา: nationtv.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 19/06/2560 เวลา 10:39:32 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการปลูกป่าตามรอยพระราชา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คนพิการจังหวัดตากปลูกป่าตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 คนพิการจังหวัดตากปลูกป่าตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธีปลูกป่าตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ณ ท้ายบ้านแม่หละ หมู่ที่ 2 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูนสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง กล่าวต้อนรับ และรายงาน ซึ่งอำเภอท่าสองยาง มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 461 คน จาก 16,379 คน ของคนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับจังหวัดตาก การปลูกป่าครั้งนี้ มีกลุ่มคนพิการอำเภอท่าสองยาง ทหาร ฝ่ายปกครอง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมด กว่า 500 คน ช่วยกันปลูกป่า นายสมชาย กล่าวว่า เป็นการพิสูจน์ว่า คนพิการสามารถทำอะไรก็ได้ ที่คนอื่นเขาทำกัน งานปลูกป่า ตามรอยพระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ได้รับการสนับสนุน จากบริษัทสยามแม็กโคร จำกัด มหาชน ตามมาตรา 34 , 35 ของพรบ.ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถทำงานได้ แต่ขาดโอกาสเท่านั้น และกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านนางสุปรียา สีสุขดี รองผู้อำนวยการ บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทสยามแม็กโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทมีสาขาอยู่ที่อำเภอแม่สอด ด้วย และมีนโยบายส่งเสริมคนพิการ ให้มีงานทำ สร้างคุณภาพชีวิต และนอกจากการจ้างานปลูกป่าแล้ว ยังสนับสนุน การเปิดร้านค้าชุมชน ชื่อ ฮักแม่หละช็อปด้วย สำหรับโครงการดังกล่าว มีประชาชนในพื้นที่ ต.แม่หละ 7 ราย ยอมสละที่ดินทำกิน ให้โครงการนี้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้พื้นที่ ทั้งหมด 40 ไร่ ซึ่งจะมีทั้งการปลูกป่า และไม้ผลต่างๆด้วย จากนั้นก็จะเริ่มขยายออกไป ขอบคุณ... http://www.nationtv.tv/main/content/social/378552511/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...