ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์1,099,999 ดอก มอบเด็ก-ผู้พิการ 77 จว.

แสดงความคิดเห็น

"บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด

"บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมฯแถลงข่าวการจัดงานโครงการ “ล้านดวงใจ พม. เพื่อพ่อหลวง รวมพลังเครือข่ายประชารัฐ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก” ว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณกระทรวงการพัฒนสังคมฯเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า รวมทั้งเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,099,999 ดอก ซึ่งในเดือนก.ย.นี้จะทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ดอกไม้จันทน์ที่จะประดิษฐ์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกแก้ว และดอกแคทลียา ซึ่งจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกข้าวโพด ใบตองแห้ง ผักตบชวาที่รีดแล้ว จากนิคมสร้างตนเอง

"บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด

"บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/575781

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 25/05/2560 เวลา 10:35:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์1,099,999 ดอก มอบเด็ก-ผู้พิการ 77 จว.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

"บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด "บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมฯแถลงข่าวการจัดงานโครงการ “ล้านดวงใจ พม. เพื่อพ่อหลวง รวมพลังเครือข่ายประชารัฐ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก” ว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณกระทรวงการพัฒนสังคมฯเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า รวมทั้งเสริมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,099,999 ดอก ซึ่งในเดือนก.ย.นี้จะทำพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ดอกไม้จันทน์ที่จะประดิษฐ์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกแก้ว และดอกแคทลียา ซึ่งจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกข้าวโพด ใบตองแห้ง ผักตบชวาที่รีดแล้ว จากนิคมสร้างตนเอง "บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด "บิ๊กอู๋" รวมพลังเครือข่ายล้านดวงใจเพื่อพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 1,099,999 ดอก ก่อนส่งมอบให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ยากไร้ ใน 77 จังหวัด ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/575781

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...