พม.นำผู้สูงอายุผู้พิการกราบพระบรมศพครบ1พัน

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ครบ 1,000 คน กราบพระบรมศพในหลวง ร.9

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ครบ 1,000 คน กราบพระบรมศพในหลวง ร.9 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนและส่งผู้เข้าร่วมโครงการ "พม. พาคนไกลมาใกล้พ่อ" จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน พม. และในพื้นที่ รวมทั้งพนักงาน "ซีพีอาสา" อาสาสมัครร่วมดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อสร้างโอกาสสำคัญในการร่วมแสดง ความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนคนไทย

สำหรับโครงการ "พม. พาคนไกลมาใกล้พ่อ" เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะภาคเอกชน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ด้วยการนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งละ 100 คน จากพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นสุดท้ายที่มีการนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกจำนวน 100 คน จนกระทั่งครบจำนวน 1,000 คน

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2232454/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 23/05/2560 เวลา 09:46:58 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.นำผู้สูงอายุผู้พิการกราบพระบรมศพครบ1พัน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ครบ 1,000 คน กราบพระบรมศพในหลวง ร.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ครบ 1,000 คน กราบพระบรมศพในหลวง ร.9 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนและส่งผู้เข้าร่วมโครงการ "พม. พาคนไกลมาใกล้พ่อ" จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน พม. และในพื้นที่ รวมทั้งพนักงาน "ซีพีอาสา" อาสาสมัครร่วมดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อสร้างโอกาสสำคัญในการร่วมแสดง ความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนคนไทย สำหรับโครงการ "พม. พาคนไกลมาใกล้พ่อ" เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะภาคเอกชน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ด้วยการนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งละ 100 คน จากพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นสุดท้ายที่มีการนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกจำนวน 100 คน จนกระทั่งครบจำนวน 1,000 คน ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2232454/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...