มอบทุนแก่บุตรทหารพิการ-เสียชีวิตปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต.

แสดงความคิดเห็น

กองทัพไทย มอบทุนเรียนจนจบป.ตรี แก่บุตรทหารพิการ-เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ

โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นระดับประถม จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 15,000 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1คน ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 22,000 บาทต่อปี และปริญญาตรี จำนวน 1 คนได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 30,000 บาทต่อปี

พล.อ.สุรพงษ์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษานั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-4 ปี โดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้แก่บุตรของกำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ ซึ่งแบ่งเป็นปีละ2 ครั้ง ในวันนี้มีบุตรกำลังพลได้รับทุนจำนวน 12 คนโดยจะส่งเสียให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นในขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดเหตุในภาพรวมตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาตามกลไกที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/755025 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 พ.ค.60
วันที่โพสต์: 17/05/2560 เวลา 10:51:49 ดูภาพสไลด์โชว์ มอบทุนแก่บุตรทหารพิการ-เสียชีวิตปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กองทัพไทย มอบทุนเรียนจนจบป.ตรี แก่บุตรทหารพิการ-เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็นระดับประถม จำนวน 5 คน ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 15,000 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1คน ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 22,000 บาทต่อปี และปริญญาตรี จำนวน 1 คนได้รับทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 30,000 บาทต่อปี พล.อ.สุรพงษ์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษานั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-4 ปี โดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้แก่บุตรของกำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายเสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ ซึ่งแบ่งเป็นปีละ2 ครั้ง ในวันนี้มีบุตรกำลังพลได้รับทุนจำนวน 12 คนโดยจะส่งเสียให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นในขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดเหตุในภาพรวมตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาตามกลไกที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/755025

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...