ศูนย์พัฒนาศักยภาพออทิสติก จ.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าพัฒนาระบบเครือข่ายการทำงานเพื่อคนพิการและบุคคลออทิสติก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าพัฒนาระบบเครือข่ายการทำงานเพื่อคนพิการและบุคคลออทิสติก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง วอนสังคมเข้าใจและเห็นใจผู้พิการและบุคคลออทิสติกด้วย

นายสมชาย อำนวยเจริญสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก.กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการพัฒนาศักยภาพออทิสติกและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมดูงานการเชื่อมโยงการดำเนินงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายระบบการทำงานเพื่อคนพิการ พร้อมกับตรวจเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น เกิดขึ้นจากการผลักดันของกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกขอนแก่น ที่รวมกลุ่มนำเสนอโครงการก่อตั้งศูนย์ฯ ผ่านสำนักงาน พม.ขอนแก่น ไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2548 ให้บริการดูแลและพัฒนาบุคคลออทิสติกทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 12-15 ปี ในรูปแบบเช้าไป-เย็นกลับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการรวม32คนและผู้รับบริการแบบรับคำปรึกษาจำนวน30คน

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ยังกล่าวให้กำลังผู้ปกครองผู้พิการทุกคนที่ดูแลบุตรหลานที่เป็นออทิสติก ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจอย่างมาก ขณะเดียวกันก็อยากให้สังคมเข้าใจผู้พิการและบุคคลออทิสติก ว่าแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปด้วย

ขอบคุณ... https://goo.gl/LF2sT2 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.ch7.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 12/05/2560 เวลา 09:42:01 ดูภาพสไลด์โชว์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพออทิสติก จ.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าพัฒนาระบบเครือข่ายการทำงานเพื่อคนพิการและบุคคลออทิสติก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าพัฒนาระบบเครือข่ายการทำงานเพื่อคนพิการและบุคคลออทิสติก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง วอนสังคมเข้าใจและเห็นใจผู้พิการและบุคคลออทิสติกด้วย นายสมชาย อำนวยเจริญสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก.กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการพัฒนาศักยภาพออทิสติกและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมดูงานการเชื่อมโยงการดำเนินงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายระบบการทำงานเพื่อคนพิการ พร้อมกับตรวจเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น เกิดขึ้นจากการผลักดันของกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกขอนแก่น ที่รวมกลุ่มนำเสนอโครงการก่อตั้งศูนย์ฯ ผ่านสำนักงาน พม.ขอนแก่น ไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2548 ให้บริการดูแลและพัฒนาบุคคลออทิสติกทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 12-15 ปี ในรูปแบบเช้าไป-เย็นกลับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการรวม32คนและผู้รับบริการแบบรับคำปรึกษาจำนวน30คน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ยังกล่าวให้กำลังผู้ปกครองผู้พิการทุกคนที่ดูแลบุตรหลานที่เป็นออทิสติก ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจอย่างมาก ขณะเดียวกันก็อยากให้สังคมเข้าใจผู้พิการและบุคคลออทิสติก ว่าแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปด้วย ขอบคุณ... https://goo.gl/LF2sT2

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...