คืบสอบกรณี "สิทธัตถะ" ตักเตือน "เวิร์คพ้อยท์" ให้ช่อง 3 จัดรายการเยียวยา

แสดงความคิดเห็น

สิทธัตถะ เอมเมอรัล ผู้เข้าประกวดรายการไทยแลนก็อตทาเลน ซี่ซัน 3

สภาวิชาชีพกิจการ วิทยุโทรทัศน์ แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบ กรณี “สิทธัตถะ เอมเมอรัล” เผยแจ้งตักเตือน “เวิร์คพ้อยท์” แล้ว ให้ช่อง 3 เยียวยาสังคม ด้วยการจัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส พ่วงขอดูวิธีคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรายการ Thailand Got Talent

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2556 น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง เปิดเผยว่าตามที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม กรณีรายการไทยแลนด์ Thailand Got Talent ก็อต ทาเล้นต์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2556 ต่อผู้เข้าร่วมเข้าแข่งขันที่ชื่อนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยในวันที่ 11 มิ.ย.2556 ได้การเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย), สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เข้าร่วมหารือถึงกรณีดังกล่าว ก่อนจะได้ข้อสรุปว่าให้ส่งเรื่องไปให้สภาวิชาชีพฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเรียกร้องหาแนวทางการเยียวยาความเสียหายต่อสังคม

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า สภา วิชาชีพฯ ได้มีหนังสือส่งกลับมาในวันที่ 21 มิ.ย.2556 แจ้งความคืบหน้ากรณีดังกล่าว มีสาระสำคัญว่า สภาวิชาชีพฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อตรวจสอบข้อเรียกร้อง พร้อมกับมีแนวทางเยียวยา อาทิ 1.จัดเสวนาในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการวิทยุและทีวีเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ วิชาชีพและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 2.สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 จะจัดสรรเวลาออกอากาศรายการที่ให้ความรู้ต่อประชาชนอันเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส

“นอกจากนี้ สภาวิชาชีพฯ จะดำเนินการส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม โดยจะมีการสอบถามรายละเอียดกับการทำรายการและคัดเลือกผู้แข่งขัน และการตรวจสอบประวัติของผู้แข่งขันรายการ Thailand Got Talent และจะพิจารณาระบบการตรวจสอบการออกอากาศของทางช่อง 3 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังได้ตักเตือนบริษัทเวิร์คพ้อยท์ฯ ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว และหากคณะอนุกรรมการฯ ของสภาวิชาชีพฯ มีความคืบหน้าใดๆ ก็จะแจ้งกลับมาให้ทราบต่อไป” เอกสารจากสภาวิชาชีพฯ ที่ส่งถึง น.ส.สุภิญญาระบุ

ขอบคุณ... http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/22147-workpoint-tv3-1.html (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 4/07/2556 เวลา 03:21:10 ดูภาพสไลด์โชว์ คืบสอบกรณี "สิทธัตถะ" ตักเตือน "เวิร์คพ้อยท์" ให้ช่อง 3 จัดรายการเยียวยา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สิทธัตถะ เอมเมอรัล ผู้เข้าประกวดรายการไทยแลนก็อตทาเลน ซี่ซัน 3 สภาวิชาชีพกิจการ วิทยุโทรทัศน์ แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบ กรณี “สิทธัตถะ เอมเมอรัล” เผยแจ้งตักเตือน “เวิร์คพ้อยท์” แล้ว ให้ช่อง 3 เยียวยาสังคม ด้วยการจัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส พ่วงขอดูวิธีคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรายการ Thailand Got Talent เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2556 น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง เปิดเผยว่าตามที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม กรณีรายการไทยแลนด์ Thailand Got Talent ก็อต ทาเล้นต์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2556 ต่อผู้เข้าร่วมเข้าแข่งขันที่ชื่อนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยในวันที่ 11 มิ.ย.2556 ได้การเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย), สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เข้าร่วมหารือถึงกรณีดังกล่าว ก่อนจะได้ข้อสรุปว่าให้ส่งเรื่องไปให้สภาวิชาชีพฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเรียกร้องหาแนวทางการเยียวยาความเสียหายต่อสังคม น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า สภา วิชาชีพฯ ได้มีหนังสือส่งกลับมาในวันที่ 21 มิ.ย.2556 แจ้งความคืบหน้ากรณีดังกล่าว มีสาระสำคัญว่า สภาวิชาชีพฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อตรวจสอบข้อเรียกร้อง พร้อมกับมีแนวทางเยียวยา อาทิ 1.จัดเสวนาในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการวิทยุและทีวีเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณ วิชาชีพและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 2.สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 จะจัดสรรเวลาออกอากาศรายการที่ให้ความรู้ต่อประชาชนอันเกี่ยวกับผู้ด้อย โอกาส “นอกจากนี้ สภาวิชาชีพฯ จะดำเนินการส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม โดยจะมีการสอบถามรายละเอียดกับการทำรายการและคัดเลือกผู้แข่งขัน และการตรวจสอบประวัติของผู้แข่งขันรายการ Thailand Got Talent และจะพิจารณาระบบการตรวจสอบการออกอากาศของทางช่อง 3 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังได้ตักเตือนบริษัทเวิร์คพ้อยท์ฯ ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว และหากคณะอนุกรรมการฯ ของสภาวิชาชีพฯ มีความคืบหน้าใดๆ ก็จะแจ้งกลับมาให้ทราบต่อไป” เอกสารจากสภาวิชาชีพฯ ที่ส่งถึง น.ส.สุภิญญาระบุ ขอบคุณ... http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/item/22147-workpoint-tv3-1.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...