ศึกษาพาที : ต้องสร้าง “ความเป็นมนุษย์” ทางเดียวที่จะแก้เด็กไทยวิกฤติ

กลุ่มเด็กวัยประถมยืนหันหลังกอดคอกัน

นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ เด็กไทยวิกฤติหนัก ก้าวร้าว หมกมุ่นเรื่องเพศ ติดเกม ทำศัลยกรรม คุณธรรมและจริยธรรมลด น่าห่วงว่าอีก 10-15 ปี จะพัฒนาเป็นยุวอาชญากร ที่น่าตกใจคือปัญหาสังคมทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักขโมยเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ถึงขั้นต้องแลกมาซึ่งชีวิต ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นเยาวชนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังที่เห็นจากข่าวในโทรทัศน์หรือพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวัน…หรือ? ว่าความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันกำลังหายไป ??!!

ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคมนี้ ณ ฮอลล์2-3อิมแพ็ค เมืองทองธานี เขาจะมีงานๆหนึ่ง ใช้ชื่อว่าร่วมค้นหา “ความเป็นมนุษย์” ที่กำลังหายไป ที่งาน “รักลูกเฟสติวัล2013“ โดยปีนี้เน้นคอนเซ็ปท์“Humanity : ชีวิตมี 2 ทางเลือก” พบนิทรรศการเล่นได้ Version 3.0 และฐานปฏิบัติการหลัก อาทิ Land of love พิทักษ์ความสุขตลอดการเติมโต ผ่านหัวใจรักของพ่อแม่ ,ใจดีแลนด์ พิทักษ์การเรียนรู้ของเด็กวัยคิดส์, Empowering Mom พิทักษ์พลังของแม่ สร้างลูก สร้างคน, และ Enjoy the Show พิทักษ์ความกล้า เพิ่มคุณค่าให้ครอบครัว? พร้อมพบสินค้าคุณภาพราคาพิเศษเพื่อคุณและลูกน้อยในราคาลดสูงสุดถึง 80% ฟรีทุกวัน? ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.raklukefestival.com

เป้าหมายสำคัญของงานอยู่ที่ ความต้องการจะค้นหา ความเป็นมนุษย์ที่กำลังหายไป ก่อนอื่นเราต้อง ค้นหาคำนิยามของ คำว่า “ความเป็นมนุษย์”ให้ได้เสียก่อนว่า “มันคืออะไร” ‘ความเป็นมนุษย์’หรือ Humanity ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่เพียงเกิดมามีอวัยวะครบ 32 เรียนเก่ง สมองดี มีอำนาจหน้าที่การงานยิ่งใหญ่ แต่หมายรวมถึงการมี จิตใจ พร้อมด้วย คุณธรรมความดี ที่ต้องสร้างต้องหล่อหลอมกล่อมเกลากันมาตั้งแต่แรกเกิดจนเติบใหญ่ เพื่อให้ ‘มนุษย์’ กลายเป็น ‘มนุษย์ที่สมบูรณ์’

นพ.จอม ชุ่มช่วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “ความเป็นมนุษย์ คือคุณค่าหรือความดีงามของมนุษย์ที่เกิดจากความรู้สึกดี โดยเกิดขึ้นในตัวเองก่อน แล้วจึงเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างและสู่สังคม ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์ต้องเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยเล็ก”

นพ.อัมพล สูอำพัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านจิตเวชเด็ก อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายไว้ว่า “ความเป็นมนุษย์ คือการรู้จักคุณค่าความดีงาม รู้จักมอบคุณความดีงามแก่ผู้อื่น แก่สังคม แยกแยะได้ว่าอะไรผิดหรือถูก รวมทั้งต้องมีคุณธรรม ต้องมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป” ศ.เกียรติคุณ พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ อาจารย์พิเศษประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้คำนิยามว่า“ความเป็นมนุษย์ คือการเป็นคนดี มีศีลธรรม เป็นคุณความดีภายใน ทำให้เรามีความสบายใจ มีความสุข ใจสงบ”

รวมความสรุป พูดกันง่ายๆ ก็คือ พ่อแม่ต้องสร้างความเป็นมนุษย์ให้แก่ลูก เพราะ ยิ่งพ่อแม่ปลูกฝังได้มากเท่าไรก็ยิ่งดี แต่ต้องเน้นย้ำว่าต้องเริ่มกันตั้งแต่ยังเล็กเลยทีเดียว เพื่อให้ลูกได้ซึมซับและเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในสังคมแต่ละช่วงวัยของเขาได้เอง และเมื่อมีปัญหาพ่อแม่ก็ยังช่วยแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ใช่มาสอนกันเมื่อเป็นไม้แก่ ที่แม้จะลงมือดัดอย่างไรก็คงยากและสายไปเสียแล้ว เหตุผลที่จะมาสนับสนุนคำกล่าวนี้ เนื่องจากว่า ถ้าเด็กมีพื้นฐานที่ดี ก็จะเป็นต้นทุนให้ชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ส่งผลให้สังคมดีไปด้วย

พื้นฐานดี 5 ประการประกอบด้วย1. ความรัก คือการมอบความรู้สึกดีๆ ที่มาจากใจจริง โดยไม่คาดหวัง และไม่มีเงื่อนไขใดๆ 2. มองโลกในแง่ดี คือความคิด และการกระทำที่มีความปรารถนาดีต่อทุกสิ่ง 3. เคารพ คือรู้คุณค่าของผู้อื่น และน้อมรับการให้ของผู้อื่น แม้สิ่งนั้นจะเป็นเพียงของเล็กน้อย 4. สงบ คือความนิ่งสงบของจิตใจ ไม่ว้าวุ่น มีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ5. ความอิสระ คือสามารถพึ่งตนเองได้ ไตร่ตรองความถูกผิดด้วยตนเองได้ โดยไม่มีขีดจำกัด

กล่าวได้ว่า “คุณค่าความเป็นมนุษย์” ที่แท้จริงประกอบด้วย มนุษย์ต้องรู้จักรัก เพราะการรักตนเองนำไปสู่การรักผู้อื่น รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก, มนุษย์ต้องรู้จักเข้าใจผู้อื่น เพราะการเข้าใจผู้อื่นนำไปสู่การเชื่อใจ ไว้ใจ และมีเมตตา ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีพลังและยั่งยืน ,มนุษย์ต้องรู้จักคิดและทำสิ่งที่สร้างสรรค์ เพราะทำให้มนุษย์เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์เองและต่อโลก, มนุษย์ต้องรู้จักให้อภัยเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการกระทบกระทั่งทางความคิดและการกระทำ การให้อภัยจะก่อให้เกิดความสงบและสันติ ,มนุษย์ต้องรู้จักยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลาย เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ที่ล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน, มนุษย์ต้องรู้จักคิดบวก มนุษย์ต้องเผชิญทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว? ทัศนคติบวกจะเป็นภูมิคุ้มกันทางใจให้มีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในทุกสถานการณ, มนุษย์ต้องรู้จักและไม่ลืมรากเหง้า ไม่มีใครเติบโตมาโดยลำพัง ครอบครัว วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและโลก ล้วนเป็นบริบทรายล้อมที่ก่อร่างสร้างตัวตนของมนุษย์เราทั้งสิ้น รู้กันเช่นนี้แล้ว เรามาสร้าง ความเป็นมนุษย์ให้กับลูกหลานไทยกันดีกว่า….โดย ชนิตร ภู่กาญจน์

ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/43558

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 5/03/2556 เวลา 04:13:29 ดูภาพสไลด์โชว์ ศึกษาพาที : ต้องสร้าง “ความเป็นมนุษย์” ทางเดียวที่จะแก้เด็กไทยวิกฤติ