เยี่ยมบ้านดูแลคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

สาธารณสุขอุทัยธานี ปรับการทำงานเชิงรุก ส่งจิตอาสาออกเยี่ยมบ้านคนพิการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดูแลรักษา อย่างใกล้ชิดนายแพทย์ พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้เริ่มโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ชื่อ 'เยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการเชิงรุก' โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี

การเยี่ยมบ้านคนพิการ เป็นกิจกรรมเชิงรุก ที่ อบต.ทุ่งโพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ ร่วมกับ โรงพยาลหนองฉาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้น โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมหลัก จะมอบหมาย ให้จิตอาสาผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูคนพิการ ในพื้นที่ออกไปดูแลคนพิการถึงบ้าน รวมทั้ง กรณีที่ต้องรับผู้พิการไปทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟู ณ ศูนย์ผู้พิการ อบต. สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คนพิการที่นำร่อง มีจำนวน112 ราย วิธีการกายภาพ จะขึ้นอยู่กับอาการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย นับเป็นโครงการต่อยอดนวัตกรรม ทางด้านคุณภาพชีวิต ในการดูแลคนพิการอย่างใกล้ชิด ทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ คุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณ... http://77.nationchannel.com/home/330778/

ที่มา: 77ช่องจังหวัดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 28/02/2556 เวลา 03:49:29

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาธารณสุขอุทัยธานี ปรับการทำงานเชิงรุก ส่งจิตอาสาออกเยี่ยมบ้านคนพิการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดูแลรักษา อย่างใกล้ชิดนายแพทย์ พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้เริ่มโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ชื่อ 'เยี่ยมบ้าน ดูแลผู้พิการเชิงรุก' โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี การเยี่ยมบ้านคนพิการ เป็นกิจกรรมเชิงรุก ที่ อบต.ทุ่งโพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ ร่วมกับ โรงพยาลหนองฉาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้น โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมหลัก จะมอบหมาย ให้จิตอาสาผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูคนพิการ ในพื้นที่ออกไปดูแลคนพิการถึงบ้าน รวมทั้ง กรณีที่ต้องรับผู้พิการไปทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟู ณ ศูนย์ผู้พิการ อบต. สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คนพิการที่นำร่อง มีจำนวน112 ราย วิธีการกายภาพ จะขึ้นอยู่กับอาการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย นับเป็นโครงการต่อยอดนวัตกรรม ทางด้านคุณภาพชีวิต ในการดูแลคนพิการอย่างใกล้ชิด ทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ คุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณ... http://77.nationchannel.com/home/330778/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...