รายงานการศึกษา : เทคโนฯ พระมหาไถ่ หนองคาย จัดเทศน์มหาชาติฯ หาทุน น.ร.พิการ

รายงานการศึกษา : เทคโนฯ พระมหาไถ่ หนองคาย จัดเทศน์มหาชาติฯ หาทุน น.ร.พิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ก่อตั้งขึ้นปี 2560 เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมให้นักศึกษาผู้พิการ โดยเปิดเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย

เมื่อปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ล่าสุดได้ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ร่วมจัด โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา

รายงานการศึกษา : เทคโนฯ พระมหาไถ่ หนองคาย จัดเทศน์มหาชาติฯ หาทุน น.ร.พิการ

น.ส.สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ เล่าว่า การจัดตั้งวิทยาลัยเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้ง ฝึกวิชาชีพให้คนพิการในภาคอีสาน จังหวัดใกล้เคียง และรับคนพิการประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้ง อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเบเกอรี่ และหลักสูตรช่างวีลแชร์

ปัจจุบันมีนักเรียน และบุคลากร 80 คน คาดว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็น 100 คน กว่า 12 ปี ผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรมืออาชีพ 628 คน ด้วยความเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร งบประมาณหลักๆ จึงมาจากการบริจาค แต่ด้วยวิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ผู้บริจาคลดลง

โครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จ.หนองคาย มีพระราชรัตนาลงกรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร สำหรับถวายพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

รายได้จะใช้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิชาสหกิจเพื่อการศึกษา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ของคนพิการ ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นทุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการระหว่างเรียน และจบแล้วมีงานทำ เลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ยั่งยืน

รายงานการศึกษา : เทคโนฯ พระมหาไถ่ หนองคาย จัดเทศน์มหาชาติฯ หาทุน น.ร.พิการ

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ และสนับสนุนการเทศน์มหาชาติ ที่บัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295-6-00370-4 ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รายได้ทั้งหมดนำไปดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้มีโอกาสทางการศึกษา และมีงานทำมากขึ้น และขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มี Independent life อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/education/news_3825270

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 20/02/2566 เวลา 11:35:55 ดูภาพสไลด์โชว์ รายงานการศึกษา : เทคโนฯ พระมหาไถ่ หนองคาย จัดเทศน์มหาชาติฯ หาทุน น.ร.พิการ