จีนดูแลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของผู้พิการ

จีนดูแลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของผู้พิการ

เดือนมิถุนายน ถือเป็นเดือนสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจีน เพราะเป็นเดือนแห่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นการสอบครั้งสำคัญที่สุดในเส้นทางการศึกษา

ในปีนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 11,930,000 คน นักเรียนบางคนจะต้องอาศัยการดูแลแบบพิเศษจึงจะสามารถทำข้อสอบได้สำเร็จ

ผู้เข้าสอบที่เป็นผู้พิการในมณฑลหูหนาน สามารถยื่นคำร้องขอให้อำนวยความสะดวกได้ล่วงหน้า มีทั้งการจัดสนามสอบพิเศษสำหรับผู้พิการด้านการได้ยินและการมองเห็น

ผู้เข้าสอบที่มีปัญหาด้านการได้ยินสามารถนำเครื่องช่วยฟังส่วนตัวเข้าสนามสอบได้ ส่วนผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นก็นำแว่นขยายและโคมไฟส่วนตัวเข้าห้องสอบได้ พร้อมกับได้รับการขยายเวลาทำข้อสอบตามความเหมาะสม

ผู้เข้าสอบรายหนึ่ง มีอาการสมองเสียสมดุลตั้งแต่กำเนิด ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก เจ้าหน้าที่จึงช่วยพยุงขณะเข้า-ออกสนามสอบ ไม่เพียงเท่านั้น เนื่องจากกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง ทำให้ทำข้อสอบได้ช้ากว่าคนอื่นมาก สนามสอบดังกล่าวจึงได้ขยายเวลาทำข้อสอบให้เขาเพิ่มอีก 30%

ผู้เข้าสอบอีกคนมีอาการกระดูกสันหลังอักเสบชนิดยึดเกาะและจะปวดเมื่อยมากเมื่องอหลัง ทำให้ไม่สามารถนั่งได้แบบปกติ ดังนั้นห้องสอบจึงจัดโต๊ะ เก้าอี้ และกระดาษในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับทำข้อสอบให้เขาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังได้เตรียมกระดาษคำตอบอักษรเบรลล์เอาไว้สำหรับผู้เข้าสอบที่พิการทางสายตา ที่อำเภอซีจี๋ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยฯ มีผู้เข้าสอบชื่อว่า หยาง เหวินจวี่ อายุ 21 ปี มีปัญหาด้านการมอเห็นตั้งแต่กำเนิด และสูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิงตอนอายุ 10 ขวบ โดยทางการท้องถิ่นนอกจากจะแจกข้อสอบอักษรเบรลล์ให้แล้ว ยังได้จัดสนามสอบแบบแยกส่วนสำหรับเขาโดยเฉพาะอีกด้วย

ขอบคุณ... https://bit.ly/3mPO98E (ขนาดไฟล์: 154)

ที่มา: thai.cri.cn/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 มิ.ย.65
วันที่โพสต์: 15/06/2565 เวลา 10:48:41 ดูภาพสไลด์โชว์ จีนดูแลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของผู้พิการ