วอนนายกฯ เพิ่มรายหัว น.ร.เอกชน ส่งเสริมสวัสดิการครู-จัดสรรเงินเรียนฟรีฯ ครูโอ๊ะสั่งคำนวณต้นทุนใหม่

วอนนายกฯ เพิ่มรายหัว น.ร.เอกชน ส่งเสริมสวัสดิการครู-จัดสรรเงินเรียนฟรีฯ ครูโอ๊ะสั่งคำนวณต้นทุนใหม่

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ เรื่องการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อสมทบเป็นเงินเดือนครู โดยให้ ศธ.ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในปีงบประมาณ 2566 เป็น 118,739,045 บาทนั้น ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ที่ผลักดันช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน เพราะที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนสอนคนพิการจะอยู่ได้ เพราะมีชาวต่างชาติเข้ามาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงเรียน แต่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เงินบริจาคลดลง

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทราบว่านางกนกวรรณ มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไปศึกษา และคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป หวังว่านักเรียนโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงเรียนเอกชนจะพยายามจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด จากปีที่ผ่านมา โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบอย่างมาก จนต้องเลิกจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาสภาพคล่องกว่า 20,0000 ราย แต่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปกครองทยอยจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนกับโรงเรียนบ้างแล้ว ทำให้โรงเรียนมีเงินจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เลิกจ้างไป ให้กลับมาทำการสอนได้ประมาณ 7,000 คนแล้ว” นายศุภเสฏฐ์ กล่าว

ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าวต่อว่า ได้สอบถามครูเอกชนว่าเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ครูต้องการให้ ศธ.สนับสนุนส่งเสริมอะไรบ้าง พบว่าครูส่วนใหญ่อยากให้ช่วยส่งเสริมสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน แม้รัฐมนตรีช่วย ศธ.จะผลักดันเพิ่มเพดานค่ารักษาพยาบาทครูเอกชนจากเดิมปีละ 100,000 บาท เป็น 150,000 บาทต่อปีได้แล้ว แต่อยากจะให้ผลักดันเพิ่มเติม เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเลือกวิธีฟอกไตได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงไม่อยากให้นำการฟอกไตเข้าสู่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เพราะปัจจุบันครูโรงเรียนเอกชนสามารถใช้สิทธิสวัสดิการนี้ได้เหมือนคนไทยทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์มีเงินเพิ่มที่จะบริหารงานส่วนอื่นได้

“นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลเพิ่มการจัดสรรเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนรัฐ และเอกชน เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เหมือนเดิม เงินอุดหนุนที่เคยให้ไปอาจไม่เพียงพอ เช่น ปัจจุบันค่าชุดนักเรียน ซื้อได้ 1 ชุด แต่ควรเพิ่มเป็น 2 ชุด เป็นต้น จึงอยากให้รัฐช่วยจัดสรรเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันข้าวของทุกอย่างขึ้นราคา จึงอยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนรัฐ และเอกชน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองมีแรงส่งลูกเรียนต่อไป” ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว

ขอบคุณ... https://www.matichon.co.th/education/news_3194504

ที่มา: matichon.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.พ.65
วันที่โพสต์: 23/02/2565 เวลา 11:46:38 ดูภาพสไลด์โชว์ วอนนายกฯ เพิ่มรายหัว น.ร.เอกชน ส่งเสริมสวัสดิการครู-จัดสรรเงินเรียนฟรีฯ ครูโอ๊ะสั่งคำนวณต้นทุนใหม่