“ตรีนุช”นำทัพลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ

“ตรีนุช”นำทัพลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ

รมว.ศธ. พร้อมภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน เร่งเดินหน้านโยบายการศึกษาพิเศษ ชูผลงาน 4 ภารกิจหลัก ภายใต้แนวทาง “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง” สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ภายใต้แนวคิด “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง” โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดย น.ส.ตรีนุช กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษและมีนโยบายการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาพิเศษภายใต้แนวคิด “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง” ใน 4 ภารกิจหลักเร่งด่วน ดังนี้ 1. การปักหมุดค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่นอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ นำเข้าสู่ระบบคัดกรอง ส่งต่อระบบการศึกษา 2. การจัดทำคู่มือสื่อบัญชี ก-ข-ค ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวม 3. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ไว้ในการช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาล จึงสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศใน 77 จังหวัด 85 ศูนย์การเรียน เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วน 4. ส่งต่อแรงบันดาลใจ คนภายนอกจะมองว่าการดูแลเด็กพิการหรือเด็กด้อยโอกาส เหมือนเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก และอาจมีคำถามว่าเมื่อเด็กจบจากการศึกษาไปแล้วเด็กจะไปที่ไหน จะทำอะไร จึงจำเป็นต้องสื่อให้คนภายนอกเห็นว่า เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสมากมายที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้ถูกบ่มเพาะด้วยความรักและแรงบันดาลใจของครู ทำให้เด็กก้าวข้ามคำว่าพิการหรือด้อยโอกาสจนประสบความสำเร็จ โดยภารกิจด้านการศึกษานั้นเป็น ภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศชาติการศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังที่ดิฉันได้กล่าวไว้ในคำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ต้องมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ เด็กต้องได้เรียนในสิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ดิฉันได้ขับเคลื่อนมาตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/415513/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ต.ค.64
วันที่โพสต์: 28/10/2564 เวลา 11:50:43 ดูภาพสไลด์โชว์ “ตรีนุช”นำทัพลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ