โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

#Knowledge Sharing #Do Our Best in this Situation

เดือน กรกฎาคม2564 ตลอดเดือน มูลนิธิออทิสติกไทยจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กับภาคีเครือข่ายผ่านระบบ True VRoom https://vroom.truevirtualworld.com/10%E0%B8%AA%E0%B8%A1...

และเพจ Autisticthai Foundation ติดตามรับชมรับฟังได้ ตามความตั้งใจเดิมจะจัดสัมมนาระบบผสมระหว่าง Online และ Offline แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จึงปรับเป็น Online ติดตามได้ในห้อง Vroom

ชุดความรู้ มีทั้งตลอดแนวการจัดการศึกษา ความรู้เรื่อง หลักสูตรเชิงสมรรถนะ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการเรียนรู้ กศน และความรู้อื่นๆอีกมากมาย

ขอบคุณ ทีมบุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทย ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาต่อกัน

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.2564
วันที่โพสต์: 5/07/2564 เวลา 10:58:35 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ