วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นางเยาวภา พรรณโนภาศ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์พิการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุภาภรณ์ นุมานิต ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าติดตามผลการเรียนของเด็กพิการ ที่ต้องการเข้าเรียนในสายอาชีพ ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตามโครงการ รับเด็กที่พิการเข้าศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสายอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ และนางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ นำเข้าตรวจเยี่ยม

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในขณะนี้มี 3 คน ได้แก่ นายซี (นามสมมติ) เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส .1 สาขา ดิจิทัลมีเดีย พิการทางร่างกายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตอนเรียน ปวช. 1 - นาย เอส (นามสมมติ) ระดับ ปวส. 2 สาขามัลติมีเดีย พิการทางสายตา และ นายเอ (นามสมมติ) นักศึกษามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ปวส. 2 สาขาวิจิตรศิลป์

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความประสงค์ จะให้บุตร หลานพิการ ที่กำลังจะจบ ม. 3 และ ม. 6 ที่จะ เข้าเรียน สายอาชีพ สามารถติดต่อสอบถาม และสมัคร ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/region/222499

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ก.พ.64
วันที่โพสต์: 10/02/2564 เวลา 11:08:29 ดูภาพสไลด์โชว์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน