"สพฐ."มั่นใจ รร. 21,000 แห่ง ไม่ต้องสลับวันเรียน แต่อีก 5,000 แห่ง อาจต้องผสมผสานเรียนออนไลน์

"สพฐ."มั่นใจ รร. 21,000 แห่ง  ไม่ต้องสลับวันเรียน  แต่อีก 5,000 แห่ง อาจต้องผสมผสานเรียนออนไลน์

22มิ.ย.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวถึงมาตรการการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักเรียนมาเรียนได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียน จำนวน 21,000 แห่ง ส่วนที่เหลือจำนวน 5,000 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียนและผสมผสานการเรียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งนี้เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วโรงเรียนทุกแห่งจะต้องดำเนินการมาตรการคัดกรอบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน การจัดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดภายในสถานศึกษา

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ส่วนโรงเรียนพักนอน ในสังกัด สพฐ. ตนมองว่าไม่มีความกังวล เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะเด็กความพิการ เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้มีมาตรฐานในการคัดกรองเด็กเป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้โรงเรียนในพื้นที่ที่ติดชายแดน อย่างภาคใต้และภาคเหนือ ที่มีเด็กไทยต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครองทำงานอยู่ประเทศเพื่อนระหว่างปิดภาคเรียนนั้น สพฐ.ได้มีมาตรการ สำหรับนักเรียนไทยสามารถเดินทางข้ามชายแดนระหว่างประเทศไทยได้แต่ต้องถูกกักตัว 14 วัน ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งนี้หากเปิดภาคเรียนแล้ว พบนักเรียนที่มีไข้สูง ทางโรงเรียนจะต้องส่งต่อนักเรียนให้กับโรงพยาบาลทันที โดยจะห้ามไม่มีการนอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างเด็ดขาด รวมถึงเมื่อเปิดภาคเรียนไปสักระยะหนึ่งพบนักเรียนตรวจเจอโควิด-19 จะต้องมีการปิดโรงเรียนทันทีพร้อมกับทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อทันที

ขอบคุณ... https://www.thaipost.net/main/detail/69388

ที่มา: thaipost.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 มิ.ย.63
วันที่โพสต์: 24/06/2563 เวลา 10:28:44 ดูภาพสไลด์โชว์ "สพฐ."มั่นใจ รร. 21,000 แห่ง  ไม่ต้องสลับวันเรียน  แต่อีก 5,000 แห่ง อาจต้องผสมผสานเรียนออนไลน์