น.ศ.พิการหู มสด.เจ๋ง คว้าทุนบินแลกเปลี่ยนภาษาที่สหรัฐ

น.ศ.พิการหู มสด.เจ๋ง คว้าทุนบินแลกเปลี่ยนภาษาที่สหรัฐ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการ เด็ก มสด.สุดเจ๋ง คว้าทุนบินแลกเปลี่ยนภาษา ณ สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนพิการ โดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักและให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่ผู้พิการอย่างเท่าเทียม จะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาพิการเรียนร่วมจำนวน 99 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ในการรับสมัครผ่านการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้พิการได้รับการศึกษา ด้วยความเชื่อว่าหากผู้พิการมีความรู้ติดตัว จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ผศ.ดร.บรรพต กล่าวว่า สำหรับสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการเรียนร่วม จำนวน 20 คน โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาทั้งเด็กปกติและเด็กพิการจะเรียนเหมือนกัน เพียงแต่บางรายวิชาที่เกี่ยวกับไอที เช่น วิชาการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ วิชาห้องสมุดดิจิทัล หรือ การเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC ทางอาจารย์ของหลักสูตรได้ร่วมมือกับฝ่ายสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม หรือ หน่วยงาน DSS จะมีการจัดสอนเสริมให้นักศึกษาพิการเรียนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจานี้ทางหลักสูตรยังร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งส่งนักศึกษาพิการเรียนร่วมเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น และเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปใช้ชีวิตในสังคม

นอกจากดูแลจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเท่าเทียมแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กพิการได้มีโอกาสแข่งขันและเดินเข้าสู่สนามการคัดเลือกต่าง ๆ ด้วย อย่างล่าสุดได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งปรากฏว่า นายวัฒนากรณ์ กันตะแก้ว (ไนท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผลักดันให้มีโอกาสได้รับทุนไปแลกเปลี่ยน ไปสหรัฐอเมริกา ถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยเห็นศักยภาพของเด็กพิการเรียนร่วม

“ผมสัญญาว่าจะตั้งใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้มากที่สุด และจะนำวัฒนธรรมภาษามือแบบไทยไปทอดถ่ายแก่เพื่อนต่างชาติด้วย ซึ่งอยากฝากถึงเพื่อนๆ ผู้พิการเรียนร่วม ว่า อย่าหมดหวังกับความพิการที่ติดตัวมา ถ้าหากมีความตั้งใจและความพยายาม ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรในชีวิต เราสามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้ อย่างการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสำคัญของการสื่อสารยุคใหม่ ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาพื้นฐานที่ต้องได้ โดยผมเรียนรู้ผ่านยูทูป หรือ พูดคุยสื่อสารกับคนทั่วไปบ่อย ๆ อย่ากลัวหรือกังวล เพราะร่างกายคนเราคือสิ่งมหัศจรรย์ หากเราทำซ้ำๆ จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่หยุด คนพิการก็สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติ แค่อดทนและรู้จักคำว่า พยายาม” นายวัฒนากรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/education/713706

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 มิ.ย.62
วันที่โพสต์: 10/06/2562 เวลา 10:08:48 ดูภาพสไลด์โชว์ น.ศ.พิการหู มสด.เจ๋ง คว้าทุนบินแลกเปลี่ยนภาษาที่สหรัฐ