ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา

ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ชวนนักศึกษาร่วมกันใส่ผ้าไทยเพื่อรำลึกถึงความเป็นไทยและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี นายวิเชียร์ เนียมน้อย ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อม ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกันเปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย ที่ต้องการให้สถานบันร่วมกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลในการสวมชุดไทยหรือผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วันนั้น ในส่วนของวิทยาลัยกำหนดให้ทุกวันพุธ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันใส่ผ้าไทยเพื่อรำลึกถึงความเป็นไทยและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา

นายวิเชียร กล่าวว่า การสวมใส่ผ้าไทยของวิทยาลัยนั้นจะเป็นไปตลอดปีการศึกษา โดยผ้าไทยของนักเรียน นักศึกษานั้น ทางวิทยาลัยมอบให้ทางศูนย์ส่งเสริมาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จ.นนทบุรี เป็นผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าไทยด้วย เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้เสริมจากงานในส่วนนี้ โดยเชื่อว่ากระแสละครดังรวมถึงนโยบายของภาครัฐจะทำให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนมีความรักและร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นด้วย.

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/637540

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 เม.ย.61
วันที่โพสต์: 11/04/2561 เวลา 10:51:13 ดูภาพสไลด์โชว์ ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา