ความพิการและความต้องการด้านการศึกษาพิเศษในสหราชอาณาจักร

แสดงความคิดเห็น

นักศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความพิการ หรือมีความต้องการพิเศษด้านการเรียนสามารถเข้าเรียนร่วมกันในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสายหลักได้ โดยจะได้รับบริการช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม ศูนย์การศึกษาของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การต้อน รับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก อย่างไรก็ตาม การบริการอาจมีความแตกต่างกันและคุณอาจพบกับความท้าทายบางประการ (ดูด้านล่าง)

นักศึกษาบางคนเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนและศูนย์การศึกษาที่มีบริการเฉพาะ สำหรับนักศึกษาที่มีความพิการและความต้องการพิเศษด้านการเรียน เนื่องจากพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าพวกเขาจะได้รับบริการและการช่วยเหลือที่ดี กว่าในสถาบันการศึกษาเหล่านั้น หรือเป็นเพราะศูนย์การศึกษาสายหลักไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา ได้

คำแนะนำและความช่วยเหลือ - ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักร เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้ทางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณทราบถึงความต้องการต่างๆ ของคุณ โดยสอบถามถึงความช่วยเหลือที่มีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีเส้นทางรถเข็นรอบอาคารเรียนและวิทยาเขต หลายๆแห่งมีบริการที่พักที่รถเข็นเข้าถึงได้ด้วย อย่างไรก็ตามอาคารรุ่นเก่าบางแห่งอาจมีความไม่สะดวกได้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาเพิ่มพิเศษระหว่างการสอบและความช่วยเหลือสำหรับการเรียนในหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะสามารถใช้งานอักษรเบรลล์และเครื่องบันทึกเสียงการบรรยาย หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้จดโน๊ตระหว่างการเรียนในชั้นเรียน ระบบเสียงเพื่อคนพิการมีให้บริการอย่างกว้างขวางรวมถึงเอกสารการบรรยาย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนอาทิเช่น เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียง บริการถอดเสียงและซอฟท์แวร์คุณภาพสูง ผู้ใช้ภาษามือในสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะใช้ภาษามืออังกฤษ หากคุณต้องการใช้ภาษามือในภาษาอื่น กรุณาตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณควรจะสามารถเตรียมการนัดพบเป็นประจำ ให้คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวด้านความพิการหรือแม้แต่แพทย์ในท้องถิ่น หากมีความจำเป็น กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

สิทธิในสหราชอาณาจักร - ในสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองจากการเลือกปฏิบัติ กฏหมายความเสมอภาค 2010 และการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความพิการมีผลบังคับใช้ เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ gov.uk สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของนักศึกษาที่มีความพิการในสหราชอาณาจักร กรุณาไปที่เว็บไซต์ Equality and Human Rights Commission

องค์กรความช่วยเหลือ – National Union of Students’ disability campaign ของสหราชอาณาจักรเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาที่มีความพิการในสหราชอาณาจักร และมีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการหลากหลายประเภท โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการที่ พวกเขาต้องการ นี่คือองค์กรเครือข่ายที่น่าเข้าร่วมด้วยอย่างยิ่ง

United Kingdom Disabled People’s Council ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้พิการที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียน หรือติดต่อ National Parent Partnership Network

ขอบคุณ http://www.educationuk.org/thailand/articles/disabilities/ (ขนาดไฟล์: 0 )

educationuk.org ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ค.56

ที่มา: educationuk.org ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 28/07/2556 เวลา 02:42:12

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นักศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความพิการ หรือมีความต้องการพิเศษด้านการเรียนสามารถเข้าเรียนร่วมกันในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสายหลักได้ โดยจะได้รับบริการช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม ศูนย์การศึกษาของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การต้อน รับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก อย่างไรก็ตาม การบริการอาจมีความแตกต่างกันและคุณอาจพบกับความท้าทายบางประการ (ดูด้านล่าง) นักศึกษาบางคนเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนและศูนย์การศึกษาที่มีบริการเฉพาะ สำหรับนักศึกษาที่มีความพิการและความต้องการพิเศษด้านการเรียน เนื่องจากพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าพวกเขาจะได้รับบริการและการช่วยเหลือที่ดี กว่าในสถาบันการศึกษาเหล่านั้น หรือเป็นเพราะศูนย์การศึกษาสายหลักไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา ได้ คำแนะนำและความช่วยเหลือ - ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักร เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้ทางโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณทราบถึงความต้องการต่างๆ ของคุณ โดยสอบถามถึงความช่วยเหลือที่มีให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีเส้นทางรถเข็นรอบอาคารเรียนและวิทยาเขต หลายๆแห่งมีบริการที่พักที่รถเข็นเข้าถึงได้ด้วย อย่างไรก็ตามอาคารรุ่นเก่าบางแห่งอาจมีความไม่สะดวกได้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาเพิ่มพิเศษระหว่างการสอบและความช่วยเหลือสำหรับการเรียนในหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะสามารถใช้งานอักษรเบรลล์และเครื่องบันทึกเสียงการบรรยาย หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้จดโน๊ตระหว่างการเรียนในชั้นเรียน ระบบเสียงเพื่อคนพิการมีให้บริการอย่างกว้างขวางรวมถึงเอกสารการบรรยาย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งมีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนอาทิเช่น เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียง บริการถอดเสียงและซอฟท์แวร์คุณภาพสูง ผู้ใช้ภาษามือในสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะใช้ภาษามืออังกฤษ หากคุณต้องการใช้ภาษามือในภาษาอื่น กรุณาตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ทางโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณควรจะสามารถเตรียมการนัดพบเป็นประจำ ให้คุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวด้านความพิการหรือแม้แต่แพทย์ในท้องถิ่น หากมีความจำเป็น กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิทธิในสหราชอาณาจักร - ในสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องตนเองจากการเลือกปฏิบัติ กฏหมายความเสมอภาค 2010 และการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความพิการมีผลบังคับใช้ เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ gov.ukสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของนักศึกษาที่มีความพิการในสหราชอาณาจักร กรุณาไปที่เว็บไซต์ Equality and Human Rights Commission องค์กรความช่วยเหลือ – National Union of Students’ disability campaign ของสหราชอาณาจักรเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาที่มีความพิการในสหราชอาณาจักร และมีความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการหลากหลายประเภท โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการที่ พวกเขาต้องการ นี่คือองค์กรเครือข่ายที่น่าเข้าร่วมด้วยอย่างยิ่ง United Kingdom Disabled People’s Council ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้พิการที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนหรือติดต่อ National Parent Partnership Network ขอบคุณ … http://www.educationuk.org/thailand/articles/disabilities/ educationuk.org ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...