เด็กพิการจีนเข้าไม่ถึงการศึกษา

แสดงความคิดเห็น

ปักกิ่ง - ฮิวแมนท์ไรท์วอชเปิดเผยรายงานว่า เด็กที่เป็นผู้พิการมากกว่า 1 ใน 4 ของจีนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียน แม้จะสามารถพิสูจน์ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและการเรียนรู้ได้ก็ตาม ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการในโรงเรียนมีน้อยมากจนถึงไม่มีอยู่ เลย นอกจากนี้ครูผู้สอนก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้รายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังกระทรวงศึกษาธิการจีนมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีเด็กพิการชาวจีนราว 28 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่เด็กพิการที่ได้เข้าเรียนสูงกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ (เอพี)

ขอบคุณ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1373960384&grpid=&catid=06&subcatid=0600 (ขนาดไฟล์: 167)

มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56

ที่มา: มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 17/07/2556 เวลา 02:54:28

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปักกิ่ง - ฮิวแมนท์ไรท์วอชเปิดเผยรายงานว่า เด็กที่เป็นผู้พิการมากกว่า 1 ใน 4 ของจีนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียน แม้จะสามารถพิสูจน์ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและการเรียนรู้ได้ก็ตาม ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการในโรงเรียนมีน้อยมากจนถึงไม่มีอยู่ เลย นอกจากนี้ครูผู้สอนก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้รายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังกระทรวงศึกษาธิการจีนมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีเด็กพิการชาวจีนราว 28 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่เด็กพิการที่ได้เข้าเรียนสูงกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ (เอพี) ขอบคุณ … http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1373960384&grpid=&catid=06&subcatid=0600 มติชนออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...