วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายสุทธา  สายวาณิชย์ ตัวแทนของ(วปอ.)ได้เข้ามอบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 (วปอ.)ได้เข้ามอบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างหลักประกัน โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในพื้นที่

ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) นายเอนก กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการสำรวจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า มีเด็กพิการ ด้อยโอกาส ทางการศึกษาจำนวน 370 คน ขณะที่มีข้อจำกัดของหน่วยงานดูแล ให้ความช่วยเหลือ สภาพภูมิประเทศ การเดินทางเข้าถึงการดูแล และโอกาสทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ทาง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค.)ได้ร่วมดำเนินการ กับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาส แบบมีส่วนร่วมขึ้นใน อ.ปาย เพื่อจะสามารถพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กยากจน เด็กพิการ และเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล ได้อย่างทั่วถึงและประสาน เชื่อมโยง ให้เกิดระบบการส่งต่อ ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/217418

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 8/07/2556 เวลา 02:50:45 ดูภาพสไลด์โชว์ วปอ.รุ่น 54 มอบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสุทธา สายวาณิชย์ ตัวแทนของ(วปอ.)ได้เข้ามอบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 (วปอ.)ได้เข้ามอบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างหลักประกัน โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในพื้นที่ ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)นายเอนก กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการสำรวจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า มีเด็กพิการ ด้อยโอกาส ทางการศึกษาจำนวน 370 คน ขณะที่มีข้อจำกัดของหน่วยงานดูแล ให้ความช่วยเหลือ สภาพภูมิประเทศ การเดินทางเข้าถึงการดูแล และโอกาสทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ทาง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค.)ได้ร่วมดำเนินการ กับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาส แบบมีส่วนร่วมขึ้นใน อ.ปาย เพื่อจะสามารถพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กยากจน เด็กพิการ และเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล ได้อย่างทั่วถึงและประสาน เชื่อมโยง ให้เกิดระบบการส่งต่อ ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณ... http://www.dailynews.co.th/thailand/217418

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...