เด็กชง3ข้อปฏิรูปหลักสูตร

แสดงความคิดเห็น

นาย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพ มหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาและสนับสนุนการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน "สมัชชาการศึกษา ครั้งที่ 2 (การศึกษาไทย แบบไหนที่เด็กต้องการ)" ที่จะจัดขึ้นวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. เป็นประธาน ว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายฯ ประสานผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ช่วยส่งแบบแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาไปยังนักเรียนของร.ร.ต่างๆ ทุกพื้นที่กทม. เพื่อให้ออกแบบแนวคิด และสิ่งที่ต้องการจากการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้เสนอต่อรมว.ศธ.

ประธาน สมัชชาการศึกษากล่าวว่า หลังจากที่ได้รับแบบแสดงความคิดเห็น เบื้องต้นเสนอการปฏิรูปไว้ 3 ประเด็น คือ 1.อยากให้หลักสูตรใหม่ ให้อิสระทางความคิด ให้เด็กรู้จักเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคม 2.สอนวิชาที่นำไปประยุกต์ใช้ ประกอบอาชีพได้ และคิดว่าหากมีเวลาเรียนมากพอแล้ว จะดึงเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลับมาเรียนเพิ่มขึ้น และ 3.การปฏิรูปครู หาก ศธ. นำไปปรับใช้หรือเป็นนโยบายได้ เชื่อว่าการศึกษาไทยคงจะพัฒนาขึ้น

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakUwTURZMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 18/06/2556 เวลา 03:23:16

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นาย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพ มหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาและสนับสนุนการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน "สมัชชาการศึกษา ครั้งที่ 2 (การศึกษาไทย แบบไหนที่เด็กต้องการ)" ที่จะจัดขึ้นวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. เป็นประธาน ว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายฯ ประสานผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ช่วยส่งแบบแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาไปยังนักเรียนของร.ร.ต่างๆ ทุกพื้นที่กทม. เพื่อให้ออกแบบแนวคิด และสิ่งที่ต้องการจากการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้เสนอต่อรมว.ศธ. ประธาน สมัชชาการศึกษากล่าวว่า หลังจากที่ได้รับแบบแสดงความคิดเห็น เบื้องต้นเสนอการปฏิรูปไว้ 3 ประเด็น คือ 1.อยากให้หลักสูตรใหม่ ให้อิสระทางความคิด ให้เด็กรู้จักเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคม 2.สอนวิชาที่นำไปประยุกต์ใช้ ประกอบอาชีพได้ และคิดว่าหากมีเวลาเรียนมากพอแล้ว จะดึงเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลับมาเรียนเพิ่มขึ้น และ 3.การปฏิรูปครู หาก ศธ. นำไปปรับใช้หรือเป็นนโยบายได้ เชื่อว่าการศึกษาไทยคงจะพัฒนาขึ้น ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakUwTURZMU5nPT0=

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...