เน้นส่งเสริม-พัฒนาเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์ : คนดังท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เดิมประชากรพื้นที่ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพของพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก จนกลายเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง เดิมมีประชากรไม่กี่พันคน ปัจจุบันเทบาลเมืองลาดสวาย มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยหลักแสนคน

ดร.เฉลิมพล เจษฎากูล ณ อยุธยา นายกเมืองลาดสวาย เล่าว่าลาดสวายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายสิบโครงการประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว สิ่งที่ต้องเร่งทำให้ทันความต้องการของประชาชน คือ สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ซึ่งตนเองเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแค่ปีเศษๆ แต่ก็พยายามพัฒนาพื้นที่อยู่ตลอด โดยออกไปพบปะกับประชาชน รับฟังเสียงสะท้อนว่าประชาชนหาดเหลือหรือต้องการสิ่งใด เพื่อจะรับกลับมาดำเนินการตามความต้องการขอองประชาชนในพื้นที่

จากการที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดทำให้พบว่าในชุมชนต่างๆ จะพบเด็กๆ ที่เป็นเด็กกลุ่มพิเศษที่พัฒนาช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปอยู่ตามชุมชนต่างๆ มากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆ พิเศษเหล่านี้ต้องอยู่แต่ในบ้านกับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายเท่านั้น ไม่มีโอกาสออกไปพบปะหรือวิ่งเล่นแบบเด็กๆ ทั่วไปหรือแม้แต่บางคนอาจไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ดร.เฉลิมพล เล่าอีกว่า จากการปรึกษาหารือกับประชาชนและอีกหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลเมืองลาดสวาย จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย” ขึ้น โดยมีเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยัง สปสช. โดย สปสช. ได้อุดหนุนงบประมาณดำเนินการให้เทศบาลเมืองลาดสวาย 103,500 บาท และเทศบาลจัดงบสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อจ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเข้ามาดูแลทั้งตัวเด็กและฝึกอบรมให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง

ทั้งนี้ เด็กพิเศษมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นเป็นพิเศษทางการศึกษาที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวัน หรือเข้าร่วมสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป จึงจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆ เหล่านี้ ซึ่งการฝึกอบรมเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนและการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเหล่านี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้เด็กๆ ที่จะต้องเข้าเรียนร่วมกับเด็กๆ ปกติในห้องเรียน เพื่อที่เด็กพิเศษจะได้มีทักษะและเรียนร่วมกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันได้อย่างกลมกลืน : พะนอ ชมพูศรี

ที่มา: คมชัดลึกรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 10/05/2556 เวลา 03:03:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คอลัมน์ : คนดังท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เดิมประชากรพื้นที่ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพของพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก จนกลายเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง เดิมมีประชากรไม่กี่พันคน ปัจจุบันเทบาลเมืองลาดสวาย มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยหลักแสนคน ดร.เฉลิมพล เจษฎากูล ณ อยุธยา นายกเมืองลาดสวาย เล่าว่าลาดสวายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายสิบโครงการประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว สิ่งที่ต้องเร่งทำให้ทันความต้องการของประชาชน คือ สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ซึ่งตนเองเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแค่ปีเศษๆ แต่ก็พยายามพัฒนาพื้นที่อยู่ตลอด โดยออกไปพบปะกับประชาชน รับฟังเสียงสะท้อนว่าประชาชนหาดเหลือหรือต้องการสิ่งใด เพื่อจะรับกลับมาดำเนินการตามความต้องการขอองประชาชนในพื้นที่ จากการที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดทำให้พบว่าในชุมชนต่างๆ จะพบเด็กๆ ที่เป็นเด็กกลุ่มพิเศษที่พัฒนาช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปอยู่ตามชุมชนต่างๆ มากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆ พิเศษเหล่านี้ต้องอยู่แต่ในบ้านกับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายเท่านั้น ไม่มีโอกาสออกไปพบปะหรือวิ่งเล่นแบบเด็กๆ ทั่วไปหรือแม้แต่บางคนอาจไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดร.เฉลิมพล เล่าอีกว่า จากการปรึกษาหารือกับประชาชนและอีกหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลเมืองลาดสวาย จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย” ขึ้น โดยมีเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยัง สปสช. โดย สปสช. ได้อุดหนุนงบประมาณดำเนินการให้เทศบาลเมืองลาดสวาย 103,500 บาท และเทศบาลจัดงบสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อจ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเข้ามาดูแลทั้งตัวเด็กและฝึกอบรมให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ เด็กพิเศษมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นเป็นพิเศษทางการศึกษาที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวัน หรือเข้าร่วมสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป จึงจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆ เหล่านี้ ซึ่งการฝึกอบรมเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนและการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเหล่านี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้เด็กๆ ที่จะต้องเข้าเรียนร่วมกับเด็กๆ ปกติในห้องเรียน เพื่อที่เด็กพิเศษจะได้มีทักษะและเรียนร่วมกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันได้อย่างกลมกลืน : พะนอ ชมพูศรี

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...