ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับรายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาแล้ว ดังนี้ ระดับ ปวช. ตั้งเป้าไว้ 128,687 คน มาสมัครทั้งสิ้น 66,464 คน ยังต่ำกว่าแผนประมาณ 60,000 คน ระดับ ปวส. ตั้งเป้า 188,956 คน มาสมัคร 148,223 คน ยังต่ำกว่าแผนอีก 40,000 คน สำหรับสาขาที่มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 97.13 รองลงมา เป็นสาขาพาณิชยกรรม ร้อยละ 80.26 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 79.72 สาขาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 75.5 และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 45.61

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สอศ.มีกำหนดการให้นักเรียนนักศึกษาไปรายงานตัว ในวันที่ 7 เมษายน และจะสำรวจที่นั่งว่างอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน หลังจากนั้นจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในวันที่ 20-30 เมษายน โดย สอศ.มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งรับนักเรียนที่เรียนชั้น ม.3 แต่ยังไม่จบการศึกษา เนื่องจากติด ร หรือติด มส ได้เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ด้วยแต่จะมีสถานภาพเป็นนักเรียน ปวช.โดยสมบูรณ์เมื่อเรียนจบชั้น ม.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับนักศึกษาระดับ ปวส.นั้น ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการรับตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 6/04/2556 เวลา 03:28:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับรายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาแล้ว ดังนี้ ระดับ ปวช. ตั้งเป้าไว้ 128,687 คน มาสมัครทั้งสิ้น 66,464 คน ยังต่ำกว่าแผนประมาณ 60,000 คน ระดับ ปวส. ตั้งเป้า 188,956 คน มาสมัคร 148,223 คน ยังต่ำกว่าแผนอีก 40,000 คน สำหรับสาขาที่มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 97.13 รองลงมา เป็นสาขาพาณิชยกรรม ร้อยละ 80.26 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 79.72 สาขาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 75.5 และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 45.61 เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สอศ.มีกำหนดการให้นักเรียนนักศึกษาไปรายงานตัว ในวันที่ 7 เมษายน และจะสำรวจที่นั่งว่างอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน หลังจากนั้นจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในวันที่ 20-30 เมษายน โดย สอศ.มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งรับนักเรียนที่เรียนชั้น ม.3 แต่ยังไม่จบการศึกษา เนื่องจากติด ร หรือติด มส ได้เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ด้วยแต่จะมีสถานภาพเป็นนักเรียน ปวช.โดยสมบูรณ์เมื่อเรียนจบชั้น ม.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับนักศึกษาระดับ ปวส.นั้น ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการรับตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...