สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู

แสดงความคิดเห็น

ผมรู้สึกตื้นตันใจ ได้เห็นลูกศิษย์ ซึ่งเป็นเด็กออทิสติก ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วจุดนี้ได้พลิกผันชีวิตนักเรียนคนนี้ จากเด็กเหนียมอาย ไม่มั่นใจในตัวเอง กลายเป็นเด็กร่าเริง แจ่มใส มั่นใจตัวเอง เขาสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย ที่สำคัญๆ เพื่อนนักเรียนให้การยอมรับ เป็นฮีโร่ของเพื่อนในโรงเรียน

สมชาย แก้วประกอบ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว เล่าและบอกว่า ปัจจุบัน เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญวิชาการ ส่งบุตรหลานไปติวคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มากกว่าส่งเสริมให้เรียนศิลปะ ผมไม่ได้โหนกระแส เพียงแต่อยากถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะให้แก่เด็กที่รัก ชื่นชอบ งานศิลปะ ดังนั้นในปิดเทอม ผมจะรับสมัครเด็กที่สนใจเรียนวาดภาพ ส่วนสไตล์การเรียนการสอนนั้นอาจแตกต่างจากสอนในห้องเรียน โดยนำเทคนิคการวาดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ มาผสมผสานกับสิ่งที่ศิลปินแห่งชาติให้คำแนะนำ เมื่อครั้งเดินทางไปดูงานที่ลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา

“ต้องบอกว่าผมโชคดีที่ผลงานผ่านการคัดเลือกของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากหลายคน ได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป ให้คำแนะนำเกี่ยวกับศิลปะ และการได้ไปเปิดหูเปิดตาในต่างแดน ได้เห็นผลงาของต่างชาติ และเห็นเขาสอนวาดภาพซึ่งต่างจากบ้านเรา ผมจึงเก็บเกี่ยวความรู้เหล่านี้มาบูรณาการ แล้วนำมาสอนห้องเรียน สอนช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนครู”

สมชาย เล่าว่า การสอนวาดภาพ สร้างความเพลิดเพลิน สวยงาม ยังเป็นการฝึกให้เด็กมีสมาธิ จิตใจจดจ่ออยู่กับงาน ซึ่งวิธีการสอนของผมจะปล่อยให้เด็กคิดๆ สร้างสรรค์ผลงาน จะใช้สี หรือสิ่งของมาร่วมในองค์ประกอบของภาพด้วยก็ได้ สิ่งที่เน้นย้ำก็คือให้เด็กแสดงฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ ไม่ใช่เขียนภาพเหมือน เลียนแบบ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งวิชาการเกี่ยวกับศิลปะนะ เท่าที่สังเกตพบว่าเด็กหลายคนที่เข้าคอร์สวาดภาพ นอก เหนือจากเทคนิควาดภาพหลากหลายรูปแบบแล้ว เด็กจะมีสมาธิ ไม่วอกแวกกับสิ่งรอบข้าง ตรงนี้เป็นผลดีกับเด็กๆเราพบว่าเด็กตั้งใจเรียนแล้วผลการเรียนของเด็กดีขึ้นเรื่อยๆ

“ที่เห็นชัดเจนน้องเด็กออทิสติก เขามีความตั้งใจเรียน ตั้งใจวาดภาพ เพราะเขาใฝ่ฝันว่าจะเรียนต่อระดับมัธยมปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยซักแห่งหนึ่งที่สอนอาร์ท ผมมั่นใจว่า น้องเขาถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอน ส่วนผมจะทำหน้าที่ปิดทองหลังพระ จะถ่ายทอดความรู้ให้น้องอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากเป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กับเด็กๆ แล้ว สมชาย ยังรับหน้าเสื่อ เป็นวิทยากรสอนศิลปะให้แก่เพื่อนครูด้วย สมชาย อธิบายให้ฟังว่า อาจารย์สอนหนังสือยุคนี้จำนวนมากไม่ได้สอนตรงกับวิชาเอกที่เรียนจบมา บางครั้งต้องสอนหลายวิชา อย่างจบเอกภาษาไทย ต้องไปสอนศิลปะ จึงไม่มีความรู้ด้านศิลปะ อย่างไรก็ตาม เพื่อเติมเต็มที่ส่วนขาด ก็เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมแล้วนำความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพอย่างถูกต้อง

ผมเป็นวิทยากรให้เพื่อนครูมาแล้วหลายรุ่น จะสอนรุ่นละประมาณ 80 คน เพื่อติดจรวดเทคนิคการสอนศิลปะ นับว่าเป็นการบ่มเพาะ ขยายพันธุ์ ให้อาจารย์เหล่านี้นำความรู้ความสามารถไปสอนนักเรียนต่อไป

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000032662 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 18/03/2556 เวลา 03:02:35 ดูภาพสไลด์โชว์ สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

(สมชาย แก้วประกอบ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว) (บรรยากาศภายในชั้นเรียน ครูสมชาย แก้วประกอบ กำลังถ่ายทอดศิลปะให้เด็กๆ) ผมรู้สึกตื้นตันใจ ได้เห็นลูกศิษย์ ซึ่งเป็นเด็กออทิสติก ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วจุดนี้ได้พลิกผันชีวิตนักเรียนคนนี้ จากเด็กเหนียมอาย ไม่มั่นใจในตัวเอง กลายเป็นเด็กร่าเริง แจ่มใส มั่นใจตัวเอง เขาสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย ที่สำคัญๆ เพื่อนนักเรียนให้การยอมรับ เป็นฮีโร่ของเพื่อนในโรงเรียน สมชาย แก้วประกอบ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จังหวัดสระแก้ว เล่าและบอกว่า ปัจจุบัน เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญวิชาการ ส่งบุตรหลานไปติวคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มากกว่าส่งเสริมให้เรียนศิลปะ ผมไม่ได้โหนกระแส เพียงแต่อยากถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะให้แก่เด็กที่รัก ชื่นชอบ งานศิลปะ ดังนั้นในปิดเทอม ผมจะรับสมัครเด็กที่สนใจเรียนวาดภาพ ส่วนสไตล์การเรียนการสอนนั้นอาจแตกต่างจากสอนในห้องเรียน โดยนำเทคนิคการวาดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ มาผสมผสานกับสิ่งที่ศิลปินแห่งชาติให้คำแนะนำ เมื่อครั้งเดินทางไปดูงานที่ลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา “ต้องบอกว่าผมโชคดีที่ผลงานผ่านการคัดเลือกของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากหลายคน ได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป ให้คำแนะนำเกี่ยวกับศิลปะ และการได้ไปเปิดหูเปิดตาในต่างแดน ได้เห็นผลงาของต่างชาติ และเห็นเขาสอนวาดภาพซึ่งต่างจากบ้านเรา ผมจึงเก็บเกี่ยวความรู้เหล่านี้มาบูรณาการ แล้วนำมาสอนห้องเรียน สอนช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนครู” สมชาย เล่าว่า การสอนวาดภาพ สร้างความเพลิดเพลิน สวยงาม ยังเป็นการฝึกให้เด็กมีสมาธิ จิตใจจดจ่ออยู่กับงาน ซึ่งวิธีการสอนของผมจะปล่อยให้เด็กคิดๆ สร้างสรรค์ผลงาน จะใช้สี หรือสิ่งของมาร่วมในองค์ประกอบของภาพด้วยก็ได้ สิ่งที่เน้นย้ำก็คือให้เด็กแสดงฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ ไม่ใช่เขียนภาพเหมือน เลียนแบบ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งวิชาการเกี่ยวกับศิลปะนะ เท่าที่สังเกตพบว่าเด็กหลายคนที่เข้าคอร์สวาดภาพ นอก เหนือจากเทคนิควาดภาพหลากหลายรูปแบบแล้ว เด็กจะมีสมาธิ ไม่วอกแวกกับสิ่งรอบข้าง ตรงนี้เป็นผลดีกับเด็กๆเราพบว่าเด็กตั้งใจเรียนแล้วผลการเรียนของเด็กดีขึ้นเรื่อยๆ “ที่เห็นชัดเจนน้องเด็กออทิสติก เขามีความตั้งใจเรียน ตั้งใจวาดภาพ เพราะเขาใฝ่ฝันว่าจะเรียนต่อระดับมัธยมปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยซักแห่งหนึ่งที่สอนอาร์ท ผมมั่นใจว่า น้องเขาถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอน ส่วนผมจะทำหน้าที่ปิดทองหลังพระ จะถ่ายทอดความรู้ให้น้องอย่างต่อเนื่อง” นอกจากเป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กับเด็กๆ แล้ว สมชาย ยังรับหน้าเสื่อ เป็นวิทยากรสอนศิลปะให้แก่เพื่อนครูด้วย สมชาย อธิบายให้ฟังว่า อาจารย์สอนหนังสือยุคนี้จำนวนมากไม่ได้สอนตรงกับวิชาเอกที่เรียนจบมา บางครั้งต้องสอนหลายวิชา อย่างจบเอกภาษาไทย ต้องไปสอนศิลปะ จึงไม่มีความรู้ด้านศิลปะ อย่างไรก็ตาม เพื่อเติมเต็มที่ส่วนขาด ก็เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมแล้วนำความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพอย่างถูกต้อง ผมเป็นวิทยากรให้เพื่อนครูมาแล้วหลายรุ่น จะสอนรุ่นละประมาณ 80 คน เพื่อติดจรวดเทคนิคการสอนศิลปะ นับว่าเป็นการบ่มเพาะ ขยายพันธุ์ ให้อาจารย์เหล่านี้นำความรู้ความสามารถไปสอนนักเรียนต่อไป ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000032662

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...