โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครนักเรียน

แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 4 - 6 ปี ที่มีความบกพร่องทางการเห็นรับนักเรียนประจำและไปกลับ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556เวลา 08.30-16.30น. เวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ประเมินทักษะพื้นฐาน 22 มีนาคม 2556 ประกาศผล 25มีนาคม 2556 …ติดต่อสอบถามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 420 ถนนราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์02-3548365-70 ต่อ 118 , 119

ขอบคุณ http://www.talukdu.go.th/news_detail.php?id=5351 (ขนาดไฟล์: 162)

ที่มา: NAXsolution.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 15/03/2556 เวลา 03:17:49

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 4 - 6 ปี ที่มีความบกพร่องทางการเห็นรับนักเรียนประจำและไปกลับ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556เวลา 08.30-16.30น. เวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ประเมินทักษะพื้นฐาน 22 มีนาคม 2556 ประกาศผล 25มีนาคม 2556 …ติดต่อสอบถามที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 420 ถนนราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์02-3548365-70 ต่อ 118 , 119 ขอบคุณ… http://www.talukdu.go.th/news_detail.php?id=5351

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...