สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวภายหลังตรวจความเรียบร้อยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในระดับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ม.๖ ที่โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ว่า การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหา ในปีนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจเข้มเรื่องการทุจริตเพิ่มขึ้น มอบหมายให้ศูนย์สอบต้องมีสายตรวจประจำทุกห้องสอบเพื่อตรวจการสอบให้ปราศจากทุจริต และการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างนักเรียน มั่นใจว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในปีนี้จะผ่านไปด้วยดี เพราะได้นำปัญหาในแต่ละปีที่พบมาปรับปรุงแก้ไขจนเป็นข้อสอบปีนี้

ส่วนการประกาศผลสอบคาดว่าจะประกาศได้เร็วกว่ากำหนดเดิมในวันที่ ๑๐ เมษายนนี้ สำหรับการสอบ O-NET ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศ ๔๐๙,๐๘๓ คน และ มีเด็กพิเศษเข้าสอบ ตาบอด ๒๙ คน และตาบอดเลือนราง ๑๖ คน มีห้องสอบ ๑๓,๘๔๙ ห้อง ใน ๓,๙๘๘ โรงเรียน โดยวันนี้สอบรวม ๓ วิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, และภาษาอังกฤษ ส่วนวันพรุ่งนี้ (๑๐ ก.พ.) อีก ๓ วิชา คือ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ (สำนักข่าวไทย ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๕๖)

ที่มา: สำนักข่าวไทย ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๙ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 10/02/2556 เวลา 03:36:49