รพ.แก่งกระจาน ใช้ Tele Health ช่วยดูแลสูงอายุติดเตียง-พิการครบ 100%

รพ.แก่งกระจาน ใช้ Tele Health ช่วยดูแลสูงอายุติดเตียง-พิการครบ 100%

ปลัด สธ. ชู รพ.แก่งกระจาน จัดระบบดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการรักษาครอบคลุมมากขึ้น ใช้ Tele Health ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง-พิการได้ครบ 100%

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่บม รพ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่า อ.แก่งกระจานมีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 40% ของจังหวัด อยู่ห่างไกลติดชายแดน มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางมารับบริการและส่งต่อผู้ป่วย นอกจากประชากรในพื้นที่กว่า 33,000 คน ยังดูแลประชากรในเรือนจำ 2,192 คน กลุ่มชาติพันธุ์ 3,650 คน แต่ ผอ.รพ.แก่งกระจานสามารถบริหารจัดการ รพ.ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างดี ทั้งการย้ายสิทธิการรักษาในเรือนจำมาที่ รพ. การดูแลกลุ่มคนไทยไร้สิทธิและกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น

รพ.แก่งกระจานยังพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องการมารับบริการและส่งต่อ โดยสร้างเครือข่ายการรักษาผ่านระบบ Tele Health ร่วมกับ รพ.สต. 9 แห่ง สุขศาลาพระราชทาน 2 แห่ง และคลินิกปฐมภูมิ 4 แห่ง เพื่อดูแลผู้ป่วยครอบคลุม ส่งผลให้ในปี 2565 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ได้รับการดูแลครบ 100% ผู้สูงอายุติดสังคมและกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลกว่า 90% พื้นที่ห่างไกลใช้เวลาเดินทางไปกลับถึง 4 ชั่วโมง ได้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนวางระบบนำส่งผู้ป่วยมาเปลี่ยนถ่ายให้รถ รพ.ระหว่างทาง ช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ป่วยถึงมือแพทย์เร็วขึ้น

ด้าน พญ.อนุธิดา ประทุม ผอ.รพ.แก่งกระจาน กล่าวว่า ในระยะต่อไปมีแผนจะพัฒนาศักยภาพ รพ.ให้ตอบสนองบริการผู้ป่วยได้มากขึ้น เช่น ระบบ Tele Health ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลให้สื่อสารทางตรงกับ รพ.ได้ทันที เพิ่มการรับส่งต่อผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินด้วย Sky Doctor ลดระยะเวลาถึงมือแพทย์จาก 2 ชั่วโมง เหลือ 15 นาที เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ส่วนพื้นที่รอยต่อประจวบคีรีขันธ์ จะประสานความร่วมมือกับ รพ.ในประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้เกิดการส่งต่อผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งพัฒนาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีระบบ Drive Thru เจาะเลือด รับยา ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมปรับภาพลักษณ์ รพ.ให้สวยงาม ทันสมัย ตอบสนองความต้องการประชาชนในทุกด้าน เพื่อให้ผู้มารับบริการประทับใจและกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม

ขอบคุณ... https://mgronline.com/qol/detail/9660000020766

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 7/03/2566 เวลา 10:36:02 ดูภาพสไลด์โชว์ รพ.แก่งกระจาน ใช้ Tele Health ช่วยดูแลสูงอายุติดเตียง-พิการครบ 100%