ไข้หวัดใหญ่ ภัยที่มากับลมหนาว

ไข้หวัดใหญ่ ภัยที่มากับลมหนาว

ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น สคร.9 เตือนประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวจับบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.หยุด เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

นายอภิรัตน์ โสกำปัง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเกิดได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ติดต่อกันได้ง่ายจากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะ หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอจาม มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และปวดศีรษะ ดังนั้น สคร.9 นครราชสีมา ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรค ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคอ้วน เพราะหากกลุ่มนี้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว อาจเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง จนทำให้เสียชีวิตได้

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 2565 พบผู้ป่วย 2,171 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย 1,304 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 463 ราย จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 355 ราย จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 49 ราย

นายอภิรัตน์ โสกำปัง กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร ปุ่มกดลิฟต์ 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ขอบคุณ... https://bit.ly/3CJht8m

ที่มา: thaihealth.or.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ต.ค.65
วันที่โพสต์: 19/10/2565 เวลา 10:46:21 ดูภาพสไลด์โชว์ ไข้หวัดใหญ่ ภัยที่มากับลมหนาว