ทีมแพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เชียงใหม่ หลังพบการระบาดของโควิด-19 ..

ทีมแพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เชียงใหม่ หลังพบการระบาดของโควิด-19 ..

พบการระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นแยกกักตัวแบบ Home Isolation แล้ว

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่าพบการระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ทางทีมศูนย์สร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงส่งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงเย็นของวันที่ 28 ม.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามดูแลควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นได้แยกเด็ก 2 รายที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกดังกล่าว ออกไปกักตัวในห้องที่เตรียมไว้ และได้ทำการรักษาในระบบ Home Isolation คือการกักตัวที่บ้านโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งโดยปกติโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำ (กินนอน) อยู่แล้ว

ดังนั้น จึงค่อนข้างสะดวกในการจัดการรักษาแบบแยกกักตัว (Home Isolation) เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อได้ง่าย ล่าสุดจากการตรวจคัดกรองเพิ่มเติม ในส่วนของกลุ่มสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่โรงเรียน พบว่ามีเด็ก (พิการตาบอด) ที่อยู่ในโรงเรียนประจำนี้ มีผลตรวจเป็นบวกอีก จำนวน 10 ราย ครูผู้สอน 1 ราย ครูพี่เลี้ยง 1 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย ส่วนนักเรียนที่นอนอยู่ในโรงเรียน ได้ทำการแยกผู้ที่ป่วยและไม่ป่วยออกจากกัน ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำ และมีพยาบาลที่ชำนาญด้านการติดเชื้อ ช่วยดูแลเรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ฃ

ขณะนี้ถือว่าเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อยังมีอาการไม่มาก จึงตัดสินใจให้การดูแลในลักษณะคล้ายกับเป็นการดูแลรักษาภายในโรงเรียนโดยมีการใช้ระบบการติดตามดูแลแบบแพทย์ทางไกล ในการที่จะประสานงาน เข้าไปยังพี่เลี้ยงและครู ผู้ดูแลเด็กๆ มีการให้คำปรึกษาต่างๆ มีการติดตามดูแลอาการ อาทิ การวัดไข้ วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อส่งข้อมูลกลับเข้ามาในระบบ รวมถึงการประสานงานกับกุมารแพทย์ในการให้การดูแลแบบแพทย์ทางไกล เพื่อที่จะประเมินและดูแลผู้ป่วยเป็นระยะๆ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาของการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน

สำหรับแนวทางการสืบค้นหาผู้ที่มีการติดเชื้อเพิ่มเติม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ประสานงานไปยัง สำนักงานควบคุมโรคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้ลงพื้นที่ในการช่วยทำการเก็บตัวอย่างเชื้อโดยเก็บจากโพรงจมูก แล้วส่งเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็จะทำการย้ายผู้ติดเชื้อเหล่านั้นให้อยู่ในที่พักที่เดียวกัน โดยมีพี่เลี้ยง และทีมพยาบาลในพื้นที่คอยดูแลผ่านระบบทางไกลเช่นกัน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อและทำการตรวจและผลเป็นลบ จะทำการสังเกตอาการไว้อยู่ในห้องพักอีกแห่งหนึ่งโดยแยกจากกัน และติดตามตรวจเชื้อเป็นระยะ จนกว่าจะพบว่าพื้นที่นี้ปลอดภัย และทุกคนหายจากโรค

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ของคลัสเตอร์ดังกล่าว ยังอยู่ในช่วงที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ป่วยตาบอดนั้นมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการติดเชื้อ และอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อได้ง่ายมาก แต่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้รับวัคซีนตามแผนการให้วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข และมีทีมแพทย์ พยาบาลให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอบคุณ... https://bit.ly/3obOtQ8

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 31/01/2565 เวลา 11:21:42 ดูภาพสไลด์โชว์ ทีมแพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เชียงใหม่ หลังพบการระบาดของโควิด-19 ..