โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว

โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว

วันนี้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการจัดเตรียม”โรงพยาบาลสนามราชานุกูล “สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว อายุถึง 13 ปี และครอบครัวที่ติดเชื้อซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์การคนพิการ

พ.ญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม พก อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลผู้บกพร่องทางสติปัญญา อ.ปราโมทย์

ธรรมสโรช ร่วมหารือ และแบ่งบทบาทหน้าที่กัน โดยระบบการรักษาและการกักตัวสถาบันราชานุกูล และสปสช เขต13 รับผิดชอบ ระบบงานโยธา กทม รับจัดการแบบเร่งด่วน ระบบประสานงาน ส่งต่อ สนับสนุน กรม พก และองค์การคนพิการ ดำเนินการ โดยจะมี สายด่วน 2สาย ใช้ติดต่อตรง สนับสนุนหมายเลขโดย บริษัททรูคอปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ 2 กองทุน คือ กองทุน สปสช และกองทุนคนพิการ ร่วมสนับสนุน รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและจะรองรับกลุ่มสีเหลืองในเฟสถัดไป

รอบถัดไป นัดหมาย เตรียมประสานการจัดโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้บกพร่องทางจิต กาย

ขอบคุณทุกความร่วมมือ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณ TRUE และ SCGที่สนับสนุนกำหนดเปิดบริการ 12ส.ค.2564

มูลนิธิออทิสติกไทย

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ส.ค.64
วันที่โพสต์: 11/08/2564 เวลา 11:18:57 ดูภาพสไลด์โชว์ โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว