บอร์ดผู้พิการเคาะขอโควตาวัคซีน"โควิด"ให้ผู้พิการ

บอร์ดผู้พิการเคาะขอโควตาวัคซีน"โควิด"ให้ผู้พิการ

คกก.ส่งเสริมคนพิการฯ เห็นชอบขอโควตาวัคซีน "โควิด" ให้ผู้พิการรุนแรง พร้อมขยายเวลากู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพปลอดคนค้ำ-ดอกเบี้ย ชง ครม.พิจารณาเบี้ยผู้พิการกลุ่มไม่มีบัตรคนจน-อายุเกิน 18 ปี

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. เวลา 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำและการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการกำหนดโควตาการรับสิทธิวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่คนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการที่มีความพิการในระดับรุนแรงหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยผู้พิการให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 830,000 คน จากเดือนละ 800 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท ให้เท่ากับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18 ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับเพิ่มให้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะต้องนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ปลอดชำระหนี้ 1 ปี จากเดิมที่หมดเขตวันที่ 31 มี.ค.2564 ขยายไปถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ประชาชนผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.dep.go.th หรือสอบถามสายด่วน พม. 1300 รวมถึงที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คือ 1.การจ้างคนพิการตามมาตรา 33 ที่หักภาษีได้ 2 เท่า ขอเพิ่มเป็น 3 เท่า 2.การจ้างคนพิการมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของลูกจ้าง ที่หักภาษีได้ 3 เท่า ขอเพิ่มเป็น 4 เท่า

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/830225

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 11/03/2564 เวลา 10:06:34 ดูภาพสไลด์โชว์ บอร์ดผู้พิการเคาะขอโควตาวัคซีน"โควิด"ให้ผู้พิการ