อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการ

อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการ

ที่ห้อง convention Hall ชั้น 4 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ

โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 97 รายเข้าร่วมโครงการ ในการเปิดโครงการในวันนี้โรคปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกเกิดมีชีพและความพิการเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ต่อทารกเกิดมีชีพ ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบาก ในการดูดนมและรับประทานอาหาร มีการสำลักอาหารทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย

เช่นปอดบวม หูน้ำหนวก ในการออกเสียงลักษณะขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการเป็นปมด้อยนอกจากนี้ยังมีความพิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆเช่นแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อคซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการเพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ ตกแต่งอื่นๆเช่นแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อค ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 มิถุนายน 2562 ณโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้พิการทาง ศัลยศาสตร์ ตกแต่งอื่นได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค รวมถึงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ มีผู้ป่วยเข้าโครงการจำนวน 97 คนจำแนกรายโลกคือ 1 ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จำนวน 5 รายผู้ป่วยแผลหดรั้งจำนวน 13 ราย ผู้ป่วยนิ้วเกินจำนวน 5 ราย ผู้ป่วยนิ้วติดจำนวน 1 ราย ผู้ป่วยนิ้วล็อคจำนวน 68 ราย ผู้ป่วยพิการอื่นเช่นหนังตาตกลิ้นไก่ 2 แฉกเส้นเลือดนูนจำนวน 5 ราย

ขอบคุณ... https://www.77jowo.com/contents/126302

ที่มา: 77jowo.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 มิ.ย.62
วันที่โพสต์: 25/06/2562 เวลา 10:15:00 ดูภาพสไลด์โชว์ อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการ