จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น

จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น

จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยให้บริการแก่ประชาชนทุกสิทธิ์ทุกพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. นี้ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม

วันนี้ (27 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 2562 ณ.โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ด้านศัลยกรรมแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่างๆ รวมทั้งหน่วยศัลยศาสตร์และเสริมสร้างภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันดำเนินการผ่าตัดรักษาตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ เช่น นิ้วติด นิ้วเกิน แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก โดยเฉพะเด็กทารกซึ่งมีความยากลำบากในการดูดนมและรับประทานอาหารให้ได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันโรคปากแหว่ง-เพดานโหว่เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุดมีอัตราการเกิดขึ้นในทารกประมาณ 1 ต่อ 600 ราย และความพิการเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ราย ซึ่งความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนมและรับประทานอาหารทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเช่นปอดบวม หูน้ำหนวก การออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด รูปลักษณ์ภายนอกที่พิการและเป็นปมด้อย

สำหรับการให้บริการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ในครั้งนี้ได้ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงมีผู้ป่วยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 รายเป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จำนวน 20 ราย และความผิดพิการอื่นๆ จำนวน 55 ราย โดยสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้มอบเงินสำหรับผู้ป่วยตามโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่นโดยแยกเป็นผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่รายละ 1,000 บาทและผู้ป่วยพิการอื่นๆรายละ 700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นหลังการผ่าตัด

ขอบคุณ... https://bit.ly/2I9HT74

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 พ.ค.62
วันที่โพสต์: 29/05/2562 เวลา 10:25:52 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.มหาสารคาม จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น