รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบัติเหตุ” ฟรี! 4 ภาค

รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบัติเหตุ” ฟรี! 4 ภาค

ร่วมกับพอ.สว. และสมาคมศัลยแพทย์ฯ ช่วยผู้ป่วยในถิ่นกันดารมีคุณภาพชีวิต-สุขภาพจิตดีขึ้น ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะพิการแต่กำเนิด อุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในกลุ่มภาคเหนือ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดโครงการ ‘ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก’ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายประจำปีงบฯ62 ไว้ 200 ราย ใน 59 จังหวัด วางแผนจัดโครงการ4 ครั้ง ใน 4 ภาค ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยในจ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และตาก 40 ราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ, นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดงาน

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามที่มูลนิธิ พอ.สว. ได้จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพอนามัยประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ผู้พิการจากอุบัติเหตุทั่วไป และผู้พิการจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้รับศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้การรักษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการทางด้านสุขภาพแบบครบวงจร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาวะของประชาชน

ทั้งยังเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/80563

ที่มา: siamrath.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 พ.ค.62
วันที่โพสต์: 23/05/2562 เวลา 10:35:24 ดูภาพสไลด์โชว์ รพ.ศูนย์การแพทย์มฟล.ร่วมภาคี”ศัลยกรรมแก้ไขความพิการแต่กำเนิด-อุบัติเหตุ” ฟรี! 4 ภาค