คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.รักษาผู้พิการ

สบทบทุนจากการจัดงาน 'ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ' แก่ 7 มูลนิธิดัง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจ และรักษาทางการทันตกรรมแก่น้องๆ นักศึกษามช. ผู้พิการทางตา หู ร่างกาย และออทิสติค จำนวน 48 ราย เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นในการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่น้องๆ นักศึกษากลุ่มนี้ ซึ่งมีข้อจำกัดในการมารับบริการทางทันตกรรม โดยโครงการนี้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี ภายใต้ชื่อโรงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร. นฤมนัส คอวนิช คณบดี ได้ให้เกียรติในการเปิดงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สนามกลาง (ลานจามจุรี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สบทบทุนจากการจัดงาน 'ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ' แก่ 7 มูลนิธิดัง

สบทบทุนจากการจัดงาน 'ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ' แก่ 7 มูลนิธิดัง

สบทบทุนจากการจัดงาน 'ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ' แก่ 7 มูลนิธิดัง

ขอบคุณ... http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/687748

ที่มา: chiangmainews.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 เม.ย.61
วันที่โพสต์: 5/04/2561 เวลา 10:40:33 ดูภาพสไลด์โชว์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.รักษาผู้พิการ