พบเชื้อตาแดง ตัวใหม่อันตรายถึงขั้นตาบอด

แสดงความคิดเห็น

ดวงตามีอาการอักเสบ แดง

แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร จักษุแพทย์ประจำศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า มีการค้นพบเชื้อตัวใหม่ ชื่อว่า ไมโครสปอริเดียม เชื้อดังกล่าวเป็นราชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระจกตา จนเกิดอาการระคายเคืองและตาแดง ทั้งนี้หากผู้ป่วยปล่อยไว้ไม่เข้ารับการรักษา หรือรักษาไม่ถูกวิธี จะเกิดการติดเชื้อลึกเข้าไปยังเนื้อกระจกตา อาจส่งผลถึงขั้นตาบอดได้

โดยเชื้อไมโครสปอริเดียมนี้ พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จะมีอยู่ในฝุ่นละอองและเศษดิน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาและเกษตรกร อาการเริ่มแรก จะมีอาการตาแดง น้ำตาไหล ไม่ควรซื้อยาหยอดตารักษาเอง ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษา

ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/foodforbrain/55367.html

Teenee.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ส.ค.56

ที่มา: Teenee.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 26/08/2556 เวลา 06:24:59 ดูภาพสไลด์โชว์ พบเชื้อตาแดง ตัวใหม่อันตรายถึงขั้นตาบอด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดวงตามีอาการอักเสบ แดง แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร จักษุแพทย์ประจำศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า มีการค้นพบเชื้อตัวใหม่ ชื่อว่า ไมโครสปอริเดียม เชื้อดังกล่าวเป็นราชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระจกตา จนเกิดอาการระคายเคืองและตาแดง ทั้งนี้หากผู้ป่วยปล่อยไว้ไม่เข้ารับการรักษา หรือรักษาไม่ถูกวิธี จะเกิดการติดเชื้อลึกเข้าไปยังเนื้อกระจกตา อาจส่งผลถึงขั้นตาบอดได้ โดยเชื้อไมโครสปอริเดียมนี้ พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จะมีอยู่ในฝุ่นละอองและเศษดิน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาและเกษตรกร อาการเริ่มแรก จะมีอาการตาแดง น้ำตาไหล ไม่ควรซื้อยาหยอดตารักษาเอง ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษา ขอบคุณ... http://variety.teenee.com/foodforbrain/55367.html Teenee.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...