สธ.เดินหน้า 1 จ.1 รพ.แชร์บุคลากร ยา เครื่องมือแพทย์

แสดงความคิดเห็น

แพทย์ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน ตามนโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล (One Province One Hospital) ของ จ.ภูเก็ต ระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง ว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งจัดเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ มีการหมุนเวียนบุคลากรทำงานของโรงพยาบาลในเครือข่าย มีการแบ่งปันใช้ยา และอุปกรณ์การแพทย์อย่างเกิดประสิทธิภาพ บริหารจัดการเตียงผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณ มีการกระจายอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้โรงพยาบาลภายในเครือข่าย

นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับเครือข่าย รพ.วชิระตองหลาง เป็นความร่วมมือระหว่าง รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ป่าตอง และ รพ.ถลาง ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีความร่วมมือระหว่าง 3 โรงพยาบาล ดังนี้ 1.จาก รพ.วชิระภูเก็ต สู่ป่าตอง และถลาง โดยจัดระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, โรคไตเรื้อรัง สนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง ทั้งจักษุ จิตเวช ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมตกแต่ง ตรวจผู้ป่วยนอกและทำผ่าตัด เพื่อลดความแออัดผู้ป่วย รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดยา เวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด และ 2.จาก รพ.ป่าตอง และ รพ.ถลาง สู่ รพ.วชิระภูเก็ต โดยวิสัญญีแพทย์ รพ.ป่าตอง ไปช่วยปฏิบัติงาน รพ.วชิระภูเก็ต สัปดาห์ละ 1 วัน พยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ป่าตอง ไปฝึกปฏิบัติงานห้องผ่าตัด รพ.วชิระภูเก็ต อายุรแพทย์ รพ.ถลาง ไปช่วยปฏิบัติงาน รพ.วชิระภูเก็ต 6 เดือน กุมารแพทย์ รพ.ป่าตอง ไปฝึกอบรมต่อยอดด้านโรคหัวใจในโควตา รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ถลาง มอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.วชิระภูเก็ต และ 3.การช่วยเหลือกันระหว่าง รพ.ป่าตอง และ รพ.ถลาง แพทย์ศัลยกรรมกระดูก ออร์โธปิดิกส์ รพ.ป่าตอง ไปออกตรวจผู้ป่วยนอก รพ.ถลาง สัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยย้ายผู้ป่วยจาก รพ.วชิระภูเก็ต ไป รพ.ป่าตองและ รพ.ถลาง เช่น ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันย้ายไปดูแลต่อ รพ.ถลาง รวมทั้งจะบริหารจัดการระบบการคมนาคมและการขนส่งร่วม รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมป่าตอง

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000082065 (ขนาดไฟล์: 185)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 6/07/2556 เวลา 02:46:32 ดูภาพสไลด์โชว์ สธ.เดินหน้า 1 จ.1 รพ.แชร์บุคลากร ยา เครื่องมือแพทย์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

แพทย์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน ตามนโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล (One Province One Hospital) ของ จ.ภูเก็ต ระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง ว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งจัดเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ มีการหมุนเวียนบุคลากรทำงานของโรงพยาบาลในเครือข่าย มีการแบ่งปันใช้ยา และอุปกรณ์การแพทย์อย่างเกิดประสิทธิภาพ บริหารจัดการเตียงผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณ มีการกระจายอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้โรงพยาบาลภายในเครือข่าย นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับเครือข่าย รพ.วชิระตองหลาง เป็นความร่วมมือระหว่าง รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ป่าตอง และ รพ.ถลาง ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีความร่วมมือระหว่าง 3 โรงพยาบาล ดังนี้ 1.จาก รพ.วชิระภูเก็ต สู่ป่าตอง และถลาง โดยจัดระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, โรคไตเรื้อรัง สนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง ทั้งจักษุ จิตเวช ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมตกแต่ง ตรวจผู้ป่วยนอกและทำผ่าตัด เพื่อลดความแออัดผู้ป่วย รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดยา เวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด และ 2.จาก รพ.ป่าตอง และ รพ.ถลาง สู่ รพ.วชิระภูเก็ต โดยวิสัญญีแพทย์ รพ.ป่าตอง ไปช่วยปฏิบัติงาน รพ.วชิระภูเก็ต สัปดาห์ละ 1 วัน พยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ป่าตอง ไปฝึกปฏิบัติงานห้องผ่าตัด รพ.วชิระภูเก็ต อายุรแพทย์ รพ.ถลาง ไปช่วยปฏิบัติงาน รพ.วชิระภูเก็ต 6 เดือน กุมารแพทย์ รพ.ป่าตอง ไปฝึกอบรมต่อยอดด้านโรคหัวใจในโควตา รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ถลาง มอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.วชิระภูเก็ต และ 3.การช่วยเหลือกันระหว่าง รพ.ป่าตอง และ รพ.ถลาง แพทย์ศัลยกรรมกระดูก ออร์โธปิดิกส์ รพ.ป่าตอง ไปออกตรวจผู้ป่วยนอก รพ.ถลาง สัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยย้ายผู้ป่วยจาก รพ.วชิระภูเก็ต ไป รพ.ป่าตองและ รพ.ถลาง เช่น ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันย้ายไปดูแลต่อ รพ.ถลาง รวมทั้งจะบริหารจัดการระบบการคมนาคมและการขนส่งร่วม รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมป่าตอง ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000082065

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...