สธ.เตรียมจัดรณรงค์'มิ.ย.'เดือนแห่งสุขภาพเด็กไทย

แสดงความคิดเห็น

พญ.ศิรา ภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 350,000 คนต่อปี ผู้ป่วยใน 15,000 รายต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย ที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนจาก ร.พ. อื่นๆ ทั่วประเทศ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคระบบประสาท โดยเป็นหนึ่งในองค์การสำคัญที่ขับเคลื่อนการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เท่าทันโรคเด็ก เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพพร้อมในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"เดือน มิ.ย.ที่ผ่าน ถือว่าครบรอบ 59 ปี ของสถาบัน ซึ่งได้มีกิจกรรมพิเศษ ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ปัญหาสุขภาพเด็กเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ" ซึ่งจะรณรงค์ให้เดือนมิ.ย. เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีเป็นปีแรก ปีนี้มีกิจกรรมที่เน้นการรณรงค์สุขภาพเด็กไทยห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคหน้าฝน อย่างไข้เลือดออก สถาบันได้จัดทำตุ๊กตา "ล้มได้ ลุกได้" อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่า แม้ครั้งใดที่เราหรือสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่เรารัก เผชิญกับความเจ็บป่วย รู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ ก็ยังสามารถหาทางลุกกลับขึ้นมาให้มีชีวิตที่เข้มแข็ง แข็งแรง ขึ้นได้

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdNakEwTURjMU5nPT0=§ionid=TURNek1BPT0=&day=TWpBeE15MHdOeTB3TkE9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 5/07/2556 เวลา 03:13:00

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พญ.ศิรา ภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 350,000 คนต่อปี ผู้ป่วยใน 15,000 รายต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย ที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนจาก ร.พ. อื่นๆ ทั่วประเทศ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคระบบประสาท โดยเป็นหนึ่งในองค์การสำคัญที่ขับเคลื่อนการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เท่าทันโรคเด็ก เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพพร้อมในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ "เดือน มิ.ย.ที่ผ่าน ถือว่าครบรอบ 59 ปี ของสถาบัน ซึ่งได้มีกิจกรรมพิเศษ ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ปัญหาสุขภาพเด็กเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ" ซึ่งจะรณรงค์ให้เดือนมิ.ย. เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีเป็นปีแรก ปีนี้มีกิจกรรมที่เน้นการรณรงค์สุขภาพเด็กไทยห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคหน้าฝน อย่างไข้เลือดออก สถาบันได้จัดทำตุ๊กตา "ล้มได้ ลุกได้" อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่า แม้ครั้งใดที่เราหรือสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่เรารัก เผชิญกับความเจ็บป่วย รู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ ก็ยังสามารถหาทางลุกกลับขึ้นมาให้มีชีวิตที่เข้มแข็ง แข็งแรง ขึ้นได้ ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb1pXRXdNakEwTURjMU5nPT0=§ionid=TURNek1BPT0=&day=TWpBeE15MHdOeTB3TkE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...